מערכת ברסלב ישראל

מערכת ברסלב ישראל

8153 פוסטים

משלוח מנות כהלכה

מדוע תיקנו לשלוח מנות איש לרעהו בפורים?
מהו זמן של המשלוח מנות?
כמה מנות שולחים ולכמה אנשים?
מה נחשב "למנות"?
 מי חייב במשלוח מנות?
מי יכול לשלוח למי?
מה כשרות המנות?
והאם ניתן לשלוח בעילום שם?

תזונה נכונה – הרמב”ם

בכתביו, הרמב"ם מציין את הֶרְגֵלֵי האכילה שעל האדם ללכת לאורם. הֶרגֵלים אלה כולם על פי חוקי הטבע ואין לחרוג מהם, שאם לא כן האדם עלול להינזק בבעיות בריאות שונות. להלן עיקרי הרגלי האכילה המודגשים בהגוּתו של הרמב"ם על בריאות האדם ודרך התנהגותו האופטימלית

סגולה לעבור טסט

התפילה היא הסגולה הכי טובה לכל הישועות, מי שרוצה להצליח בפרנסה, בבריאות, בשלום בית ועוד יתפלל ועי זה יצליח. כל ההצלחות של האדם מהקטנות לגדולות תלויים בתפילתו.