משה פראגר ז"ל

משה פראגר ז”ל

1 פוסטים

נרות חנוכה בגטו וארשה

3 דק' קריאה

"שוייצ'קי!" (נרות), זרקתי לו בפרצופו קריאה נחרדת ומוזרה, מבלי שהוא יתפוס בדיוק, כי ברגע זה התחשק לו לעבד יהודי נבזה כמוני, להדליק נר חנוכה בריש-גלי ובפומביות יתירה...