עופר מ. סטרוד

עופר מ. סטרוד

6 פוסטים

הטעות האופטית של החומר

5 דק' קריאה

למה, כטענת שלמה המלך החכם מכל, העושר לעשיר לא מניח לו לישון? מה פשר יצר הרדיפה אחרי החומר? מה יש בה במכונית או הווילה של השכן, שכה מדגדגת לי?

Xתריפה

8 דק' קריאה

מעולם לא חינכו אותו כיצד להביע רגש. הוא לא שמע על פקולטה כזאת באוניברסיטה, ומעמדו הרגשי נשאר כשל תינוק מוזנח. לכן מסקנתו ב"אני מאשים" המדהים שלו כה עגומה...

החלק הבלתי מוגדר שבאדם

6 דק' קריאה

ההתעלמות מה"נשמה" קוצצת את כנפי היצירה והמעוף. ללא הנשמה, האדם מצמצם את השגותיו ויכולותיו. לכל "רובד" יש, בהשאלה, את ה"נשמה" שלו, את המנהיג שלו...

נפש בריאה זה גוף בריא

5 דק' קריאה

כאבי בטן לפני בחינה חשובה או הופעה ציבורית. רגליים קרות בעת קבלת בשורה קשה. חולי מקיף כתוצאה מאכזבה רצינית. כל אלה חוויות אישיות המלמדות שלנפש תפקיד מרכזי בחולי ובבריאות.