ש. צ'רני

ש. צ’רני

1 פוסטים

בין ענווה לדימוי עצמי נמוך

5 דק' קריאה

פיקדון ניתן לאדם כדי לעשות בו שימוש חיובי. אם הוא אינו מכיר בכך הרי הוא מאבד את מה שנתנו לו, ואם מכיר בכך הרי זו היא הדרך למילוי התפקיד.