הדף היומי - המידה היומית

מומלצים לקריאה

כל הפוסטים

המתקת דין

המתקת דין- אחר הגזר דין צריך להלביש את התפילה בסיפורי מעשיות. על ידי פתיחת ספר תורה נמתק הדין ונתיישב על מקומו.

אמונה

אמונה - מי שנאבד אמונתו ממנו, ילך על קברי ישראל ויספר החסדים שעשה לו הקב"ה. אמונה תולה בפה של אדם. על ידי הלימוד נשברים כל הכפירות. על ידי אמונה נתברך.

בנים

בנים - מי שבא על הכותית או זכר או הרהר בעבודה זרה, לא יהיה לו בן תלמיד חכם, ואם ילמד בנו תורה יהיה שכחן. בנים הטובים – הוא רפואה גדולה לאבות. על ידי שקר הבנים מתים.

גנבה וגזלה

גנבה וגזלה- על ידי הדיינים והמלמדים שאינם טובים, גם שוחטים, על ידי זה השונאים אוכלים פרנסתם של ישראל. מי שמערב משקיו במים, גנבים באים עליו. מי שנוטל חלק מגנבה, לסוף שיתגלה הדבר.

דעת

דעת - פעמים הקדוש-ברוך-הוא מביא על האדם דברים, כדי שיבין מהדברים רחמנותו ואלוקותו יתברך. מי שמוחו מבולבל, יהיה רגיל בתפילת חבקוק הנביא. גם לימוד ש"ך סגולה לזה. גם אכילת חיטים.

המתקת דין

המתקת דין- לא טוב לשני בני אדם, ששמותיהם שווים, שידורו בדירה אחת. על ידי עצבות מעורר הדין. על ידי הבושה נמתק הדין.

המתקת דין

המתקת דין- על ידי דעת נמשך חסד. על ידי צדקה שנותנים לאדם הגון תזכה להמשיך חסד גם לאוהבך. מי שאינו מקבל תוכחה, יסורים באים עליו.

הרהורים

הרהורים- החמדה והמחשבה הרעה העולה על הלב פתאום, שאין ברשות האדם להמנע ממנה, אין נענשין עליה, אלא כאשר יהרהר וחוזר ומהרהר.

חיתון

חיתון- מי שקשה לו למצוא זיווגו, יאמר בכוונה את שירת הים. קידוש לבנה הוא סגולה שימצא האדם את זיווגו. וסימן לדבר- "לבנה" – ב'תולה נ'שאת ל'יום ה'רביעי.

מריבה

מריבה - אין תקומה במלחמה על ידי העברת השבועה. מי שרודף את חבירו, הקב"ה מביא עליו רעה, כדי שישכח את חבירו מלרדוף אותו.

ממון

ממון - לא יבוא שום אחד להזיק לחברו, אם לא מגאוות ליבו. נשירה קשה לעניותא. עשיר הוא בחינת זכר, ועני הוא בחינת נוקבא.

נהנה מאחרים

נהנה מאחרים - מה שהצדיק מקבל ממון מהרשע, אף על פי שזה הממון הוא ספק גזל, אף על פי כן מותר לקבל ממנו. כדי שלא יקבל הרשע לעצמו איזהו תלמיד חכם רשע, ויאמר עליו שהוא צדיק ויתן לו הממון

עצירות

עצירות - על ידי עצירות באים הרהורי עבודה זרה. לכל דבר מיתה, יפתח נקביו. עצירות מזיקה לעיניים. מי שאינו מעציר את עצמו מלהטיל מים, תפילתו שמתפלל על בניו נשמעת.

שלחו הודעה
לפניה מהירה לחנות האתר
לחצו וקבלו מידע והכוונה