הדף היומי - ליקוטי מוהר"ן

מומלצים לקריאה

כל הפוסטים

תורה יב-המשך

תורה יב' (לשון רבינו ז"ל) תהילה לדוד ארוממך וכו': (תהלים קמ"ה) - ד - המשך - וזה שאמר רבה בר בר חנה: לדידי חזי לי הורמיז גר ליליתא, דהוה קא רהיט אקופא דשורא דמחוזא...

תורה יג-המשך

תורה יג' - המשך -אשרי העם יודעי תרועה:(תהלים פט) - ה - המשך - וזהו בחינת תקונא דמרכבתא עלאה, ומרכבתא תתאה. שע"י החכם שלוקח הנפשות, ועולה עמהם ויורד עוז מבטחה, נתתקנו שני המרכבות...

תורה כ-תשעה תקונין

תורה כ - א - דע שיש נשמה בעולם, שעל ידה נתגלה ביאורי ופירושי התורה. והיא מסובלת ביסוריין. פת במלח תאכל ובמים במשורה תשתה, כי כך דרכה של תורה (אבות פ"א). וכל מפרשי התורה...

תורה נז – המשך

תורה נז - המשך - שייך לאות א' ו – ב': המבזה תלמיד חכם אין לו רפואה למכתו (שבת קיט:), כי כל הרפואות הם הרכבות, דהיינו שלוקחין סם פלוני ועשב פלוני במידה ובמשקל כך וכך...

תורה לח – המשך

תורה לח - המשך - ה - וכשמעלה את הדיבור לשרשו, הייגו לגבורות, ומתחיל לדבר בינו לבין קונו בשלהבת הגבורות, ומעורר את עצמו לעבודת השם יתברך, אזי נכנס אור שורש של הגבורות...

תורה עט – בטח בה’

תורה עט - הנה הכלל - שצריך כל אדם לראות, שמצידו לא יהיה עיכוב משיחא, דהיינו לעשות תשובה שלימה ולתקן מעשיו. ובכל צדיק וצדיק, מי שהוא צדיק באמת, יש בו התגלות משיח...

תורה קנה המשך- קנו

תורה קנה - המשך - וזה בחינת ארך אפיים, היינו מה שאינו ירא משום דבר ואינו משגיח על שום ביטול ובלבול בעבודתו, רק עושה את שלו, זה בחינת ארך אפיים, שאין שום דבר יכול לבלבל אותו...

חלק ב-תורה ה- המשך

ליקוטי מוהר"ן תנינא - תורה ה - המשך - ו - ועל ידי הגאוה של אלו המנהיגי הדור, על יד זה הם מגבירים תאוות ניאוף בעולם, בבחינת (משלי ו): ואשת איש נפש יקרה תצוד...

חלק ב-תורה ה- המשך

ליקוטי מוהר"ן תנינא - תורה ה - המשך - ב - המשך - וזהו מה שאמרו רז"ל (שבת עז ע"ב): מאי טעמא עיזֵי מסגן ברישא והדר אמרי? כברייתו של עולם, ברישא חשוכא והדר נהורא. עיזֵי...

שלחו הודעה
לפניה מהירה לחנות האתר
לחצו וקבלו מידע והכוונה