הדף היומי - שיחת היום

מומלצים לקריאה

כל הפוסטים

אמת ואמונה

שיחה - אלו הרוצים להיות אנשים כשרים ולכנוס בעבודת ה' ואזי יש להם בלבולים גדולים ומניעות גדולות ואינם יכולים לתת עצה לנפשם איך לעשות מחמת גודל הבלבולים ומניעות שיש להם...

אמת ואמונה

עצה - אמת ואמונה - על ידי שמשים נפשו כעפר, על ידי זה זוכה להסתכל על האמת לאמיתו, שיתגלה לו אור האמת, עד שיתגבר על ידי זה בחשק ורצון דקדושה חזק כל כך, עד שישבר כל המניעות...

מועדים

עצה – מועדים- עיקר הגאולה תלויה באמונה, ולאמונה שלמה אי אפשר לזכות כי אם על ידי אמת, ולבוא לאמת הוא על ידי שמקבל העצות הקדושות של הצדיקי אמת, וזה בחינת כלליות התורה...

גאות וענווה

עצה – גאות וענווה- אף על פי שעיקר הענווה הוא, שיהיה אין ממש, אף על פי כן אסור להיות עצל ונבזה, שקורים "שלימזלניק", כי זה כמו ענווה פסולה חס ושלום, כי צריך להיות חזק ואמיץ...

ממון

עצה – ממון- צריך האדם לשמור עצמו מאוד, שלא יגזור ולא יזיק לחברו בממונו, כדי שלא יפגום בנפשו, חס ושלום, כי הממון דקדושה הוא משורש אחד עם הנפש...

בטחון

עצה – בטחון- עיקר עצבות ודאגות הפרנסה הוא מחמת שאין לו בטחון בהשם יתברך, ועיקר פגם וחסרון הביטחון נמשך רק מבחינת הזמן והמקום, כי באמת השם יתברך משפיע שפעו הטוב תמיד...

מועדים

עצה – מועדים- מי שרוצה להיכנס בעבודת השם יתברך, הדבר הוא בחינת יציאת מצרים ממש, כי עיקר יציאת מצרים הוא מה שיוצאים מטומאה לטהרה, מטומאת וזוהמת פרעה ומצרים לקדושת ישראל, כמו שכתוב...

מועדים

עצה – מועדים- כל הגזירות נמשכות מהעוונות, ותיקון הכללי של כל העוונות הוא תיקון הברית, וכן תיקון הכללי של הדיבור הוא שבח הצדיקים, ותיקון הכללי של משא ומתן הוא צדקה וזה בחינת...

צדיק

שיחה- דע כלל חשוב: כל כל היראות וכל היסורים שיש לאדם הם מקצרים ומכלים את ימי חייו. ועל כן אילו הקלי עולם, העוסקים...

צדיק

עצה – צדיק- סוד התיקונים והברורים הנפלאים, הנעשים עד עתה על ידי מיתת עשרה הרוגי מלכות, כמובא בכתבים: שמיתת כל הצדיקים היא בחינת...

תשובה

שיחה - שמש בית הכנסת, שלא ידע שהם מאנשי רבנו, בא והתלונן בפניו, על שהגיעו לבית הכנסת חסידים משונים, שמרעישים כל כך בתפילתם ומאריכים בספירה, עד שאינו יכול לנעול את בית הכנסת כדרכו..

תפילה

שיחה - ואמר: והכלל שכל האזהרות של משלי להתרחק מאישה זרה, והכוונה מהחוכמות החיצוניות שנקראות אישה זרה, כנגד חוכמת התורה שנקראת אשת חיל. ומי שבקי בהם ובדרכים שלהם יכול להבין...

צדיק

שיחה - "לאיזה צדיק הוא נוסע, ולמי הוא מקורב?". ענו לו שהוא מקורב לרבי נחמן. השתומם הרב מאוד ואמר לאנשיו: "הרי נוסע אני בדרכים, ובכן, רואה אני, שהיכן שנמצא איזה טוב – חוטפו רבי נחמן!".

צדקה

שיחה - פעם התלונן רבי נחמן מטולטשין לפני רבי נתן ואמר: "חבל שלא זכיתי אף אני להכיר את רבנו". אמר לו רבי נתן: "וכי מי הכיר את רבנו, 'יוסף פרוניק'?" ויוסף זה, היתה פרנסתו מזכיון העברת נוסעים על הגשר מע

אמונה

שיחה - אחר ראש השנה של השנה השניה, כשנכנס לרבנו אמר לו רבנו: "לך, סע לביתך ותציע שידוך לזוגתו של שלמה" (כי הוא כבר נפטר), והוסיף רבנו: "אף על פי שכתוב "גם ענוש לצדיק לא טוב"...

שלחו הודעה
לפניה מהירה לחנות האתר
לחצו וקבלו מידע והכוונה