הדף היומי - שמירת הלשון

מומלצים לקריאה

כל הפוסטים

חלק שני פרק א – ט סיון

ט סיון - פרק א – שמירת הלשון חלק שני בו יבואר, שמי שמפקיר את פיו, עלול שיכלו על ידי זה כל מצוותיו. והנה הכתוב אומר: והתקדשתם והייתם קדושים, ואמרו חז"ל (יומא לט, ע"א)...

הקדמה – ו תשרי

ו תשרי - שמירת הלשון - הקדמה - עוד אמרתי להעתיק פה בהקדמה מה שבארתי את מאמר חז"ל באבות דרבי נתן, פרק כז, הלכה ג, כדי שעל ידי זה יוכל כל אדם להשיב את יצרו מה שיטען עליו בעניין זה...

שער התבונה פרק ב – יח כסלו

יח כסלו - שמירת הלשון - שער שני – שער התבונה – פרק ב - ואמרו חז"ל (אבות ג, יז): "כל ימי גדלתי בין החכמים, ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה". פירוש, גדלתי בין החכמים וליקטתי מהם מידותיהם...

שער התבונה פרק ח – יד טבת

יד טבת - שמירת הלשון - שער שני – שער התבונה – פרק ח - ונבאר דברינו, כי אפילו אם לא היו מוחלים לו בשביל זה אפילו על עבירה אחת בשלמות, ורק להקל עונשו, גם כן כדאי הוא לו וכנ"ל...

שלחו הודעה
לפניה מהירה לחנות האתר
לחצו וקבלו מידע והכוונה