הדף היומי - שמירת הלשון

מומלצים לקריאה

כל הפוסטים

שער התורה פרק י – א סיון

א סיון - שער התורה פרק י - בו יבואר מה שאמרו חז"ל, שאדם בלי התורה הוא כדג בלי מים - ומה טוב ונכון להתנהג כמו שראיתי באיזה עיירות קדושות בישראל, שנתייסד מקרוב חברה קדושה...

שער הזכירה פרק ה – כז תשרי

כז תשרי - שמירת הלשון - שער ראשון – שער הזכירה – פרק ה - וגרסינן באלה הדברים, אמר רבי חגי: אין הנגעים באין אלא על לשון הרע. רבנן אמרי, תדע לך שהוא כן, שהרי מרים הצדקת על ידי שדיברה במשה אחיה...

שער הזכירה פרק ב – יז תשרי

יז תשרי - שמירת הלשון - שער ראשון – שער הזכירה – פרק ב - והנה מכל זה נוכל להבין את גודל השנאה שיש להקב"ה על המספר הזה, שכמו שהאב אף שהוא מכה לבנו, ומוכרח למלאות רצון המספר לו...

שלחו הודעה
לפניה מהירה לחנות האתר
לחצו וקבלו מידע והכוונה