שמיטה

מומלצים לקריאה

כל הפוסטים

מדוע שמיטה?

1 דק' קריאה

שו"ת בנושא הילכות שנת שמיטה ובירורים קו ההלכה 3031* מדוע שמיטה? שו"ת בנושא הילכות שנת שמיטה ובירורים קו ההלכה 3031*