תקופות השנה

מומלצים לקריאה

כל הפוסטים

איך מתחזקים

4 דק' קריאה

והדרך המעשית לקיים את זה ולאהוב כל יהודי במסירות נפש היא לקבל על עצמנו להתפלל לפחות חצי שעה ביום על עם ישראל...

ימי השובבים

2 דק' קריאה

אומר המגיד ממעזריטש גדול תלמידי הבעל שם טוב, "כל דבר רוחני או גשמי ייקל עליך להשיג דווקא בימי השובבים". הבה ניתן דוגמאות מוחשיות לחיינו אנו, מוכנים? בבקשה!

זהו חורבן העולם!

4 דק' קריאה

כאשר באי העולם מתנהגים לא כסדר, בלשון המעטה, הם גורמים להרס וחורבן העולם. כמו בכל מד מדידה יש גבול. גם לעולם הזה יש גבול שהרי הגדישו את השאה.

יז תמוז

1 דק' קריאה

י"ז בתמוז הוא תקופת אבל לאומי, שמיגעה לשיאה ביום ט' באב שבו נחרב בפועל בית מקדשנו, שיבנה במהרה בימנו עכשיו, ונזכה בביאת משיח צדקנו באהבה אמן.

רבי יונתן בן עוזיאל

2 דק' קריאה

עצרו שוב. רבי יונתן לומד תורה ומלאכים שומעים ומאזינים לו. "אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל בשעה שיושב ועוסק בתורה כל עוף שפורח עליו מיד נשרף.."

רבי יונתן בן עוזיאל

2 דק' קריאה

עצרו שוב. רבי יונתן לומד תורה ומלאכים שומעים ומאזינים לו. "אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל בשעה שיושב ועוסק בתורה כל עוף שפורח עליו מיד נשרף.."

הסוד של בורא עולם

הוא לא גילה את הסוד הזה לאף אחד. רק לעם אחד. שני המאורות הגדולים, המשפיעים על כל רגע בחייו של האדם, הם השותפים לסוד של בורא עולם. חודש אדר כאן. הגיע הזמן לגלות את הסוד.

חודש כסלו

4 דק' קריאה

כדי שאדם ירגיש את הנס העל טבעי, עליו להתעלות אף הוא למדרגה גבוהה מן הטבעיות. דבר זה עושים בחודש כסלו בעזרת נרות חג החנוכה, שהוא הפתח וההתחלה לגאולה העתידה...

תשרי – ירח איתנים

4 דק' קריאה

תשרי – חודש מלא מצוות כרימון, חגים, ובעיקר – יום הדין, היום בו נידון כל העולם וכל אדם בפרט. כולם עוברים לפניו כבני מרון...

אלול – חודש הרחמים והתשובה

4 דק' קריאה

אין ספק שתשובה מתקבלת בכל ימות השנה, אך חודש אלול נקבע כחודש התשובה. ימי אלול הם ימי רצון, לכן תשובת האדם מתקבלת בחודש זה יותר מכל זמן אחר!