תקופות השנה

מומלצים לקריאה

כל הפוסטים

חודש שבט

5 דק' קריאה

כיון שחודש שבט הוא החודש האחד-עשר, הרי הוא החודש של כל המוסיף גורע וצריך להבין על פי זה את עניין תיקונו.ידוע שיש עשר ספירות והן: כתר, חכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד...

חודש כסלו

4 דק' קריאה

כדי שאדם ירגיש את הנס העל טבעי, עליו להתעלות אף הוא למדרגה גבוהה מן הטבעיות. דבר זה עושים בחודש כסלו בעזרת נרות חג החנוכה, שהוא הפתח וההתחלה לגאולה העתידה...

אלול – חודש הרחמים והתשובה

4 דק' קריאה

אין ספק שתשובה מתקבלת בכל ימות השנה, אך חודש אלול נקבע כחודש התשובה. ימי אלול הם ימי רצון, לכן תשובת האדם מתקבלת בחודש זה יותר מכל זמן אחר!

ניסן – ראשית מעגל החיים

4 דק' קריאה

מהות היום הזה (ראש חודש ניסן) היא השראת והתגלות השכינה בישראל, כפי שכתוב במדרש (שם): "באתי לגני אחותי כלה - זה יום שמיני", וכן "משה הורידה מן העליונים לתחתונים"...

הסוד של בורא עולם

הוא לא גילה את הסוד הזה לאף אחד. רק לעם אחד. שני המאורות הגדולים, המשפיעים על כל רגע בחייו של האדם, הם השותפים לסוד של בורא עולם. חודש אדר כאן. הגיע הזמן לגלות את הסוד.

צועדים אל השלמות

3 דק' קריאה

בחודש זה זוכים למסע השלם, כלומר להילוך השלם ולעליה השלמה – מלמטה למעלה, ומלמעלה למטה. לבחינה הזו של עליית משה רבנו ע"ה למרום והורדת...