https://breslev.co.il/wp-content/uploads/2021/04/מערת-המכפלה.jpg

ארבעים ימי תפילה רצופים במערת המכפלה

מסוגל לכל הישועות, לרפואה, לפרנסה, לזיווגים, לפקידת עקרות ועוד…
זכות אבותינו הקדושים תגן עלינו.
מינימום תרומה: 350 ש”ח.
לפרטים נוספים התקשרו: 052-7954-632