https://breslev.co.il/wp-content/uploads/2022/05/Breslev148.jpg

כתב שמירה מיוחד מהרב ארוש

כתב השמירה המיוחד ניתן לתומכים היקרים של מוסדות  התורה והחסד של הרב ארוש

כתב השמירה חובר על ידי הרב ארוש ונשלח לתורמים היקרים התומכים בלומדי התורה ובהפצת אור היהדות בעם ישראל

התרומות שלכם מאפשרות לנו לקיים ישיבות, כוללים, תלמודי תורה ומפעל הפצה חובק עולם ב 6 שפות ששואף  להביא  את אורו של רבי נחמן ואת אור התורה לכל בית יהודי בעולם

ארגון חוט של חסד אותו הקימו הרב והרבנית ארוש לפני 40 שנה מנהל ישיבה גבוהה, כולל אברכים, ישיבה לחוזרים בתשובה, תלמוד תורה לתינוקות של בית רבן, סמינר תלמידות, ישיבה צעירה ואת מפעל המדיה והפצת  היהדות הגדול בעולם ואתר האינטרנט של ברסלב ישראל שמגיע בכל חודש ל2 מליון גולשים ברחבי העולם