https://breslev.co.il/wp-content/uploads/2021/04/poster-new-web2.jpg

קמחא דפסחא ה’תשפ”ד

 

 קמחא דפסחא ה’תשפ”ד –  פסח 2023 -100% צדקה לנזקקים

 

כתוב במדרש על הצדקה שאמר הקב”ה, “אם אתה משמח את שלי אני משמח את שלך”.כל יום ויום אנו מחויבים לחשוב על העניים ומועטי היכולת, ובפרט לפני מועדי ישראל, זמן שמחתנו.

שלא תגרע משמחתו של אף אחד מבני ישראל בגלל שאין ידו משגת לרכוש את כל המצרכים לחג או לספק את כל צרכי ביתו.

שוב לפני חג הפסח עלינו לתת את ליבנו כדי לשמח עוד ועוד משפחות שבעזרתנו יוכלו גם הם לשמוח בחג הפסח ביחד עם כל המשפחה…

 

ישנם המוני משפחות נזקקות אשר אינן מפרסמות לרבים את מצבם האמיתי מחמת הבושה, ובשל כך מתאגדים יהודים טובים לחפש את אותן המשפחות ולדאוג שגםהם יוכלו לשמוח בחג הפסח שכולל בתוכו המון הוצאות כספיות של חומרי ניקוי ומזון כשר לפסח.

לכן אנו קוראים לכם, אל תעמדו מנגד כשאחיכם בני ישראל כורעים באין אונים,  בואו ועזרו לנו לשמח עוד ועוד משפחות שיוכלו לשמוח כראוי בפסח

 

אנו מחלקים את  למשפחות נזקקות סל מלא לכבוד החג, איש כפי נדבת ליבו יתן ותבוא עליו הברכה לנצח וכל המוסיף מוסיפים לו מן השמיים.

אל תעמדו מנגד כשאחיכם בני ישראל כורעים באין אונים,  בואו ועזרו לנו לשמח עוד ועוד משפחות שיוכלו לשמוח כראוי בפסח

אל תעמדו מנגד כשאחיכם בני ישראל כורעים באין אונים,  בואו ועזרו לנו לשמח עוד ועוד משפחות שיוכלו לשמוח כראוי בפסח