https://breslev.co.il/wp-content/uploads/2022/02/poster-new-web2-2.jpg

מתנות לאביונים – בו ביום

מתנות לאביונים “בו ביום” מהודר 100% צדקה לנזקקים.

מתנות לאביונים היא אחת המצוות החשובות בחג הפורים. על פי ההלכה כל אחד, ואחת צריכים וצריכות  לתת לא פחות משתי מתנות לשתי אביונים.

דהיינו, מתנה אחת לכל אביון.

מוסדות חוט של חסד מקיימים מידי שנה חלוקת משלוח מנות לאביונים  ביום הפורים עצמו וזוכים להיות השליחים שלכם ל’קיום מצוות מתנות לאביונים  בהידור “בו ביום” סלי המזון והתרומות הכספיות מועברות לתלמידי ישיבה כך שבעצם תרומתכם אתם זוכים לצאת ידי חובת “מתנות לאביונים” וגם זוכים להיות שותפים ללימוד התורה של אותם אברכים קשי יום שמחלקים את יומם בין פרנסת משפחתם ללימוד התורה.

מוסדות חוט של חסד ברשותו של מו”ר הרב שלום ארוש תומכים במשפחות נזקקות כל השנה ומחלקים בכל שבוע מאות סלי מזון ותרומות לאלו שאין להם. לקראת הפורים הארגון מגביר את פעילות החסד ומשתדל להביא אור ושמחה לכמה שיותר נזקקים.

כמידי שנה אנו פונים לתומכים של מוסדות חוט של חסד ולתומכיו הרבים של הרב ארוש לזכות אותנו להיות השליחים שלכם בקיום המצווה החשובה הזו. עזרו לנו לשמח עוד משפחה נזקקת, להביא ארוחת חג לעוד אנשים ולהעלות חיוך על שפתיו של עוד ילד