https://breslev.co.il/wp-content/uploads/2021/04/תלמוד-תורה-5.jpg

תלמוד תורה ”שלום בניך”

בתלמוד תורה “שלום בניך”, השייך למוסדות “חוט של חסד”, לומדים למעלה מ- 130 ילדים בין הגילאים 3 – 10 בתנאים המעולים ביותר. הילדים נהנים מיחס אישי, מכיתות קטנות, ומארוחות חמות.
חלק מהילדים מגיעים מבתים חד-הוריים. התלמוד תורה, הנמצא תחת השגחתו האישית של הרב שלום ארוש שליט”א, עושה הכל כדי להעניק לילדים אלה בית חם וילדות שמחה ובריאה, אשר לפעמים כרוכה בשיעורי עזר, יעוץ מיוחד לילדים ולהורים, ועזרה סוציאלית.
 
העלות התפעולית השנתית של התלמוד תורה הינה כ- 1,500,000 ש”ח