מאמרים בנושא "תרומות"

מסכת שבת דף לב

הדף היומי מסכת שבת דף לב: ראשית קראתי אתכם על עסקי ראשית הזהרתי אתכם נשמה שנתתי בכם קרויה נר על עסקי נר הזהרתי אתכם אם אתם מקיימים אותם מוטב ואם לאו הריני נוטל נשמתכם...

אין לך כסף? תן צדקה!

2 דק' קריאה

כאשר אדם נותן צדקה, ובנתינת צדקה זו הוא למעשה עושה חסד עם הבריות – השם יתברך מתנהג עמו בחסד ומפרנס אותו בלי שום השתדלות. אין לך כסף? תן צדקה!