https://breslev.co.il/wp-content/uploads/2021/04/כולל-אברכים-3.jpg

כולל אברכים

כולל “חוט של חסד” מיועד לאברכים נשואים. למעלה מ- 120 אברכים – בכל הרמות ממתחילים ועד לרבנים מוסמכים, הלומדים בצוותא בבית המדרש של הכולל. בנוסף לתכנית לימודים אינטנסיבית, הכוללת סדרי בוקר וסדרי אחרי-הצהריים, הכולל מגיש מערכת שיעורי ערב הפתוחים גם לציבור הרחב.
רבנים בעלי שם בינלאומי כגון, הרה”ג רבי יהושע כהן שליט”א (מחבר ספר “כרם יהושע”) והרה”ג רבי יעקב יוסף שליט”א (בנו של גדול הדור, הראשון לציון רבי עובדיה יוסף שליט”א) עומדים בראש צוות מחנכי הכולל.
חברי הכולל מקבלים מלגה חודשית מהכולל. יחד עם זאת, הכולל מסייע ללומדים בו להשתלב במעגל העבודה כדי להשיג עצמאות כלכלית. בהתאם למטרה זו, הכולל מפעיל גם “כולל נץ החמה” הפועל מארבע בבוקר עד שמונה וחצי, המאפשר לעובדים להתחיל את היום בלימוד תורה.
 
העלות התפעולית השנתית של הכולל הינה כ- 456,000$.
 

לפרטים נוספים התקשרו: 052-7954-632