רוחניות

מומלצים לקריאה

תתי קטגוריות

מסעות רוחניים

הלב והמעיין – מכתב 7

"...אני לא אצליח לעלות לרכבת ולנסוע בה אל המקום המאושר ההוא. רבי נחמן כבר שם, אתה בדרך אליו, אולי כל חסידי ברסלב הם המאושרים ששיחק להם מזלם, אבל אני רחוק יותר מדי..."

מילה של תוכי

בוקר אחד, החל התוכי קורא: ''שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד!'' נתנאל לא האמין למשמע אוזניו. הוא קפא על מקומו. 'האמנם קראה הציפור קריאת שמע?' שאל את עצמו.

צמיחה אישית

קניין טבעי

האדם בבואו לחנך עצמו למידות ולתכונות אלה, צריך להרגיל עצמו בהם בהתמדה, עד שיהפוך אותן לקניין ולחלק טבעי בלתי נמנע ממנו, מבלי התאמצות יתר, כדוגמת הנמר שהתכונה המאפיינת אותו היא...

והמשאלה היא: חיים קלים
4 דק' קריאה

"אין הקב"ה בא בטרוניה עם בריותיו". כלומר, שהקב"ה לא דורש מהאדם דברים שהם מעבר ליכולתו וכוחותיו לעשותם, והקב"ה בודאי מכיר את מקומו של האדם, כמו שכתוב: "כי הוא ידע יצרינו"...

כך נוצרת פנינה
2 דק' קריאה

רק מכאוב ועמל, התבוננות ומחשבה, חיפוש וטיפס אל-על – מצמיחים את קומתו הפנימית של האדם... כך נוצרת פנינה!

צמיחה רוחנית

לחופש נולדנו

האם איננו טועים כולנו בטעות הזאת? כלומר, שאנו מרגישים שכל עוד יש לנו כסף אז אנחנו חופשיים ורגועים, ואם אין הפרוטה מצויה אנו מרגישים חנוקים ומוגבלים?

שמור מרחק

הקב"ה הוא היודע שבהתנגשות חזיתית עם יצר הרע, סיכויי העמידה של האדם הם אפסיים. על כן מדריכה היהדות את האדם מישראל: הימנע מהתנגשות חזיתית. עקוף! היסוג! ואפילו הימלט!