אומן ראש השנה

מומלצים לקריאה

כל הפוסטים

רבי נחמן שלי

הוא האיש האחד שיודע אותי עד עומק תוכי. לידיו מסרתי מה שאני יודע על עצמי, וגם את כל מה שאין לי בדל ידיעה על אודותיו. הכל נתתי לו.