חנוכה

מומלצים לקריאה

כל הפוסטים

אורח בעל כנפיים

שאדם יתחיל להתקשר ולהבין מציאות רוחנית מסויימת, הוא צריך תחילה לקיים את ההתעוררות מלמטה מצידו. וכאן בא לידי ביטוי עניין הדלקת הנר – להדליק נר קטן. במילים פשוטות...

והגלגל מסתובב לו…

גם האדם הקטן נידחף בעל כורחו על ידי חוק התמורות אל תוך הגלגל הגדול של השינויים. כל חלומותיו, בניניו, אהבותיו ואכזבותיו - אובדים ברוח, אבק פורח, חסר ערך ופשר...