https://breslev.co.il/wp-content/uploads/2022/09/אתר.jpg2_.jpg

פדיון כפרות – יום כיפור התשפ”ד

מי לא מפחד מאימת הדין? מי לא רוצה לצאת זכאי בדין? מי לא רוצה להכין את נפשו שתהיה ראויה למילה “זכאי”, למרות שהוא רחוק אלפי שנות אור מלהיות כזה

הבורא יתברך נותן לנו הזדמנות “לקנות” ולפדות  את נשמתנו במחיר קטן ולהיכנס ליום הדין, יום הכיפורים בתשובה שלמה

זכו לפדיון כפרות למוסדות התורה והחסד של הרב שלום ארוש וזכות התמיכה בלומדי התורה הקדושה יעמוד לכם ולבני משפחתכם בשנה החדשה

זה חליפתי זה תמורתי זה כפרתי זה ילך לצדקה ואני ובני ביתי נלך לחיים טובים ארוכים ולשלום.

פדיון כפרות - יום כיפור התשפ"ג

זה חליפתי זה תמורתי זה כפרתי זה ילך לצדקה ואני ובני ביתי נלך לחיים טובים ארוכים ולשלום.

פדיון כפרות - יום כיפור התשפ"ג