רבי שמעון בר יוחאי ותורתו מופיעים בעולם אחרי שממה וחורבן, ומתוך שממה וחורבן. כאשר 24 אלף תלמידיו של רבי עקיבא נספים במגיפה, דומה כאילו לא תהיה יותר עדנה. הגדולים ביותר אבדו, והמדובר בתלמידי חכמים עצומים! הספינה טבעה, מי יהיה במקומה? מי ייתן תמורתה?!? ואז עולה על בימת ההיסטוריה דמותו העילאית של רשב”י, של הזוהר, של החבריא קדישא, של ספרא דצניעותא.

פתאום, ימים חדשים באים. מתוך הגזע העתיק ששריפות פקדו אותו ללא הרף, נובעת פתאום תורה חדשה. התגלות נוראה מסוד קדושת רשב”י. וההתגלות הזו מפציעה בכל שנה ביום האדיר הזה – ל”ג בעומר, ומצליחה לרגש את כל עם ישראל, לגרום לו להבין שיש תקווה לאחריתך. לאחרית שלכם, יהודים אהובים.