א.מ. אמיץ

א.מ. אמיץ

4 פוסטים

שיינה

9 דק' קריאה

'היזהרו בבני עניים' אומר הכתוב ולא רק בהם, במוזרים, במסכנים, באלה שבשולי החברה, במוזנחים, במי שאינו מוצא את עצמו, במי שאינו כמו כולם. יש ביניהם נשמות גבוהות...

28 ו-29 נפגשים שוב

9 דק' קריאה

"מבוהל עד מוות גיליתי שאני תלוי על סולם. מתחתי עובדים להבי ענק, שרק לפני יומיים השחזתי אותם בעצמי, ומועכים טונות של תפוחי עץ. אם אני מרפה, ולו יד אחת..."

נישואים שניים

10 דק' קריאה

"על ידי מידת הסבלנות משיג האדם רצונו, יותר מאשר ישיג על ידי כל תקיפות שבעולם". (הגאון מוילנא). אמרה זו יפה לכל זמן ולכל תקופה בחיים...

וירד מצרימה

6 דק' קריאה

לכל הליכה למקום מסוים יש מטרה, לעיתים היא גלויה ולעיתים נסתרת, ולעיתים הגלויה היא רק תירוץ כדי להגיע לנסתרת. לכל פגישה יש מטרה, לעיתים היא נראית...