הרב אליקים לבנון

הרב אליקים לבנון

1 פוסטים

זיווג מהשמים

למה להתחתן? שואלים צעירים רבים שהחיים הפגישו אותם עם תמונות ומקרים, אשר לעיתים חרצו חריץ בנפשם, וגורמו לרתיעה מפני הקמת בית. איך מתגברים על זה?