הרב אמיר גלטר

הרב אמיר גלטר

1 פוסטים

נרות שבת – האור והשלום

4 דק' קריאה

נרות שבת – הנר המאיר את הבית, שעל ידו באה לידי ביטוי השותפות המלאה בין האיש לאשתו, שותפות הסוללת את הדרך לאיחוד ביניהם. הרב אמיר גלטר מציין במאמרו מספר טעמים והסברים מעניינים.