הרב יובל פרוינד

הרב יובל פרוינד

2 פוסטים

עכבר העיר – חלק ב

צריך רק תמונה ש"עוברת מסך", פסקול כובש, וזהו, הלבבות שלך. ניתן להוליך שולל מיליונים בעזרת נוסחה חושנית או שיר קליט. הכל ב"כאילו", בלי קשר למציאות.

עכבר העיר – חלק א

כולם נוהים אחריהם, כדי לטעום, ולו לשעה קלה, את 'טעם גן עדן', את התחושה של סערת הרגשות וטירוף החושים. החוויה העוצמתית - היא שם המשחק.