הרב יוחנן דוד סלומון

64 פוסטים

בעל הנחמות

נחמה אמיתית אינה פיצוי ולא שילומים. היא פוקחת עיניים לראות עכשיו את האסון שקרה בעבר בפנים חדשות, אמיתיות, כי לא אסון היה זה, אלא ישועה והצלה.

המבחן הסמוי

המורה כמעט פורץ בצחוק. "מה רצית", הוא אמר לי, "שאני אגלה לתלמידים כי רשמתי את ציוניהם על דף, ואני רוצה רק לראות אם הם כותבים בפתק ציונים אחרים?..."

המפגש במעבר הצר

להמתין רגע, ולפנות את הדרך כשאתה סבור שהיא שלך, דורש להתכופף מעט. מי שרואה התכופפות זו כמסכנות של מושפל ונכנע, של נרמס, הרי הוא סובל מהתקשות חמורה של חוליות השדרה שלו!

מגדלור בים סוער

היא יכולה להנחות אותי במקרים של התלבטויות, לחלץ אותי מספקות ולהצביע על כיוון ברור של התקדמות. מה שכתוב במעטפה יכול לשמש כמגדלור לאוניה בים סוער וחשוך...

שמור מרחק

הקב"ה הוא היודע שבהתנגשות חזיתית עם יצר הרע, סיכויי העמידה של האדם הם אפסיים. על כן מדריכה היהדות את האדם מישראל: הימנע מהתנגשות חזיתית. עקוף! היסוג! ואפילו הימלט!

פקק השהייה

בעולם הטכנולוגי בו אנו חיים יש חשיבות מרובה למהירות תגובה. שונים הם פני הדברים כאשר מדובר בתחום המוסרי ובתחום שבין אדם לחברו. כאן אפשר שזמן תגובה קצר מדי יהיה לרועץ לבעלי...

חילוץ אווירי

העננה הקודרת ששכנה על פניו של הזקן עדיין לא סרה. בשקט השמיע את השאלה הגורלית: "ועד מתי אפשר לעלות על המסוק? האם בגילי זה לא מאוחר מדי?"

לחסד יש גמול

זהו הניסיון של העולם. העולם אינו מגיב מיידית על התנהגותנו המוסרית. הוא מטעה אותנו. הוא גורם לנו לתהות על הראשונות, או לשבח את הרע ואת עושהו. איך מחזיקים מעמד בעולם מטעה זה?