הרב יוחנן דוד סלומון

הרב יוחנן דוד סלומון

64 פוסטים

בעל הנחמות

נחמה אמיתית אינה פיצוי ולא שילומים. היא פוקחת עיניים לראות עכשיו את האסון שקרה בעבר בפנים חדשות, אמיתיות, כי לא אסון היה זה, אלא ישועה והצלה.

כרזה למחשבה

מעל שולחן הרופא תלויה כרזה חדשה, מקושטת וצבעונית, נתונה במסגרת ומכוסה בזכוכית, והיא מכריזה: "כל דבר שנעים בעולם הוא: 1. או בלתי חוקי 2. או בלתי מוסרי 3. או משמין", לרגע עמד...

אשליית השלמות

כיצד נבין כי השאיפה ל"שלמות" משמשת מסווה ותחפושת לגאווה? איך נבין שהעצלות תפסה "טרמפ" על עגלת השלמות? שזו בעצם רק אשליה... אשליית השלמות?

לגרד או לא לגרד?

הכתם שנראה מקודם משהו לבנבן לא חשוד, נראה עכשיו אדום לוהט כמו כווית אש וכולו אומר: "גרד אותי!" "אומר", אמרתי? לא, הוא תובע, דורש בפה מלאה ועושה זאת בקול גדול...

קברות התאווה

נסו להחליט כי מרגע זה עד שאתם הולכים לישון הערב לא תוציאו מהפה מילה רעה על שום אדם. אני מבטיח לכם כי עד הערב יהיו לכם עשר סיבות לנשוך את הלשון.

להולך בדרך החיים

את האמת הניח הבורא ממש לפנינו, אך נתונה הבחירה החופשית לאדם לעצום את עיניו ולזעוק: אינני רואה!... והתורה קוראת לעומתו: "ראה! נתתי לפניך היום, את החיים ואת הטוב...

מי אנחנו?

האדם, שבעיני בשר נראה יצור ביולוגי בשר ודמי, הינו יצור עליון. והמדובר בך ובי, ובכל אדם שאנו מכירים! אינך "בסך הכל בן אדם" בהבעה מסכנה על הפנים. הנך "אדם"!