הרב יעקב הרצברג

הרב יעקב הרצברג

2 פוסטים

כי אבא זה אבא!

אני בנך! על מעמד זה איני מוותר לעולם, וכל צרכי אני מבקש ממך, וגם אם חטאתי לפניך, בידך לכעוס עלי ואף להעניש אותי, אבל בנך אהיה תמיד בכל אופן שיהיה, על זה איני מוותר בשום אופן!