זאב האוסמן

זאב האוסמן

1 פוסטים

בגן השחרור והטיהור

3 דק' קריאה

אומרים שמכורים מגיעים לטיפול וייעוץ רק כאשר הם מתנגשים חזיתית בתחתית התהום, ואני לא הייתי יוצא מן הכלל של עיקרון זה.