מ. פרידמן

מ. פרידמן

1 פוסטים

עוד לא אבדה תקותנו!

8 דק' קריאה

אז נכון, הוא מפתה אותנו לעשות דברים רעים, הוא מקטרג, מרחיק, אך בעיקר, אומר רבי נתן, הוא מחליש את האדם כאילו כבר אפסה תקוותו, חלילה. זאת מגמתו העיקרית ומול זה עלינו להתמודד...