פרופ' סויטברט סידל

פרופ’ סויטברט סידל

1 פוסטים

נקודת מבט

אנחנו רואים את הצד החיצוני של הדברים המתרחשים בעולם הזה, את הקליפה והשקר. אבל ניתנה לנו דרך לראות את האמת..." פרופ' סויטברט סידל, שאינו יהודי, מדבר על מאורעות העולם באור האמונה.