צבי ענבל

צבי ענבל

1 פוסטים

תורת הנפש היהודית

10 דק' קריאה

תרכובת קוטבית זו מאפיינת את האדם, והיא מובעת גם בעצם שמו, אדם. לדעת מפרשים גזור שם זה מן המילה אדמה. אך שם זה גם מרמז לשאיפה האנושית הגבוהה ביותר – "אדמה לעליון"...