הרשב”י – סוד הגלגול

עם ישראל היקר, חיים טובים ומתוקים ללא דינים ובחסדים גמורים וכל השפעים הרוחניים והגשמיים. אמן כן יהי רצון. שזנכה לפעול ישועות גדולות וגאולה שלמה.

3 דק' קריאה

רוחמה אפרתי

פורסם בתאריך 29.04.21

בבואי לכתוב על קודש הקודשים ידיי רועדות, אולם הפעם ברצוני לשפוך אור גדול ביותר בסוד הגלגול על רבי שמעון בר יוחאי, ונחזור כמה אלפי שנים אחורה לבית יעקב אבינו לשניים עשר השבטים הקדושים.

 

יוסף הצדיק ע"ה היה קודש קודשים, שמר את בריתו בשלימות, עד שנעשה רגל רבעי במרכבה. קדוש עליון. יוסף הצדיק היה גם יפה תואר ויפה מראה ואת קדושתו והנהגותיו הסתיר מעיני אחיו על ידי זה שהיה מסלסל בשערות ראשו ומתייפה, זה גרם לאחיו לשנוא אותו וזה נחשב לו כחטא.

 

בנוסף לכך הוא גם סיפר לשון הרע על אחיו "ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם", ושני החטאים הללו גרמו לו להיות נפרד מן השבטים.

 

באחד מן הימים יצאו אחיו לרעות בשדה ואחרו, יעקב דאג להם מאד ובקש מיוסף בן 17 השנים לצאת ולבדוק מה קרה, יוסף ידע שהם שונאים אותו אולם העדיף לקיים את מצוות כיבוד אב למרות הדברים ויצא לדרך.

 

אחרי חיפושים ארוכים מצא אותם , שמעון אחיו ראה אותו מתקרב ואמר לאחיו : הנה בעל החלומות הלזה בא, ועתה לכו ונהרגו.

 

האחים הקדושים הקימו בית דין, צרפו עמהם את השכינה הקדושה ופסקו עליו דין מוות. שמעון חטא בכך שהוא גרם להקמת בית הדין.

 

יהודה החליט למכור אותו לישמעאלים, וחטאו היה בכך שלא הציל אותו לגמרי.

 

כל האחים חטאו בכלליות בחמישה חטאים: שנאת חינם שלא יכלו לדברו לשלום, הוא בא לדרוש בשלומם כמצוות אביו והם רצו להורגו, השליכו אותו אל הבור, מכרו אותו להיות עבד במצרים הוא וכל זרעו אחריו, זלזלו בו ומכרו אותו בעשרים שקלים.

 

ומכיוון שכל המשתתפים בסיפור חטאו הרי הוצרכו לשלם..

 

ובכך עשרת האחים באו בגלגול של עשרת הרוגי מלכות, ככתוב בזוהר הקדוש, אולם על שלושה לא נתכפר חטא מכירת יוסף והם:

 

יוסף גרם למכירה, שמעון עורר את הדין בתחילה ויהודה בפועל הציל את יוסף מההריגה.

יהודה בא ברבי יהודה בר עילאי

 

יוסף בא ברבי יוסי

שמעון בא ברבי שמעון בר יוחאי

רבי שמעון הוא על שם שמעון שהיה העיקר בהורדת יוסף לבור ורצה שייהרג. ולפיכך כמו שיוסף שהה י"ב שנים בבור, כך שהה הרשבי י"ב שנים במערה.

ועתה חזר רבי שמעון בר יוחאי והוצרך למתק את הגבורות ולהמשיך חסד ורחמים על כל יהודי ויהודי – וזה היה התיקון שלו.

 

מכיוון שאמר לאחיו ועתה לכו ונהרגו, גזרו הרומאים על רשבי שיהרג והוצרך כאמור להתחבא במערה שנים עשר שנים.

 

ואז כעבור שנים עשר שנים יצא רשבי מהמערה וכאשר ראה אנשים עובדים בשדות, לא יכול היה להכיל אותם והוא שרף אותם. יצאה מיד בת קול ואמרה להחריב את עולמי יצאתם, חזרו למערותיכם! (הכוונה לרשבי ובנו אלעזר)

 

וכך חזרו למערה לשנה נוספת, הרשבי מיתק מעליו את הגבורות ועבד על עצמו להכיל את הזולת וזכה למתק את עצמו להכלל עם כלל ישראל, ודנו אותו בשמיים כרשע על מעשה זה, ואמר כעת יכול אני לצאת היות ומשפט רשעים בגיהינום הוא רק שנה אחת. ואז הוא קיבל רשות לצאת.

 

ומאותה עת זכה רשבי לשלימות הגדולה ביותר באהבת ישראל.. וזכה ללמד זכות על כל יהודי ויהודי איזה שיהיה.. ולכן כל עם ישראל נשמכים כמו מגנט אל ציונו.

 

יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין!

 

מהו דין? כל סבל, צער, ייסורים שיש לאדם שלא הולך לו כראוי. אין לך זיווג? זהו דין. אין פרי בטן, מחכים שנים לילדים? זהו דין. קושי בפרנסה זהו דין, בעיה בריאותית, נפשית? זהו דין.

שהרי דין בעצם סוגר את צינורות השפע והברז סגור.

 

מלמד אותנו הזוהר הקדוש שהקדוש ברוך הוא משפיע עלינו שפעים רוחניים וגשמיים בלי סוף כל הזמן, אול כאשר יש מצב של דין על האדם צינור השפע הולך ומתמעט ולעיתים אף חס ושלום גם נסגר.

 

הרשבי פותח את צינורות השפע בחזרה, וזה המתקת הדין!

 

לכן ביום הקדוש הזה, וגם ידוע לפי הארי שהמשכת השפע של הילולת הצדיק היא שלושה ימים לפני ושלושה ימים אחרי, כך שיש לנו עד יום ראשון כולל לבקש רחמים חסדים והמתקת הדין

 

הרשבי העיד על עצמו, וכל דברי הצדיקים אמת לאמתה שיכול לפתור את העולם מן הדין. אז מה זה בשבילו אדם פרטי? לא כל שכן כל עם ישראל – לבקש על דעת אמת וגאולה שלמה ברחמים, משיח צדקנו מלכות בית דוד והמלכת הקדוש ברוך הוא.

 

עם ישראל היקר, חיים טובים ומתוקים ללא דינים ובחסדים גמורים וכל השפעים הרוחניים והגשמיים. אמן כן יהי רצון. שזנכה לפעול ישועות גדולות וגאולה שלמה.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה