פסוקו של יום

פסוקו של יום

1 דק' קריאה

פורסם בתאריך 07.04.21

לעתיד לבוא, מביא הקב”ה את היצר הרע ושוחט אותו בפני הצדיקים ובפני הרשעים. לצדיקים הוא נדמה כהר גבוה, ולרשעים הוא נדמה כחוט השערה. צדיקים בוכים ואומרים: כיצד יכולנו לכבוש הר גבוה שכזה? ורשעים בוכים ואומרים: כיצד לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה? וגם הקב”ה תמה איתם. (רבי יהודה אלעאי).

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה