אכילה

עצה - אכילה - עיקר תיקון האכילה בקדושה הוא על ידי צדקה, ועל כן צריכין להפריש לצדקה קודם האכילה ולהזמין לעני על שולחנו, כמבואר בספרים הקדושים, וזה מחמת שעל ידי צדקה נעשה כלי לקבל השפעת נועם העליון...

1 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 07.04.21

עצה – אכילה
 
עיקר תיקון האכילה בקדושה הוא על ידי צדקה, ועל כן צריכין להפריש לצדקה קודם האכילה ולהזמין לעני על שולחנו, כמבואר בספרים הקדושים, וזה מחמת שעל ידי צדקה נעשה כלי לקבל השפעת נועם העליון, שזה עיקר תיקון האכילה – לקשר הטעם ונעימת המאכל והמשקה לשרשו, לבחינת נועם העליון כנ"ל.
 
 
מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונות ידלנה.
 
 
שיחה
 
מעלת הזוכה ליתן מעות לצדיקי אמת היא גדולה ויקרה מאוד מאוד. למשל בן שנתרחק מאבין והבן יש לו געגועים גדולים לבנו. לימים נתיישב בדעתו האב לילך וליסע לבנו. וכן הבן נתיישב גם כן לילך וליסע לאביו. והלכו ונסעו זה לזה. וכל מה שנתקרבו יותר נתגדל ביותר הגעגועים שלהם. והיו הולכים ונוסעים זה לזה, דהיינו האב להבן והבן להאב עד שנתקרבו ולא היה ביניהם כי אם שתי פרסאות לבד. והבין האב בגודל הגעגועים שלו, שאם יניח עצמו להיות נמשך אחר הגעגועים לא יהיה לו כח לסבול הגעגועים של אלו השתי פרסאות. וכן הבן הבין גם כן שאין לו עוד כח לסבול הגעגועים של אלו השתי פרסאות האחרונות ואם ימשיך עצמו אחריהם תצא נפשו חס ושלום. וישבו עצמן להשליך לגמרי כל הגעגועים ולהעבירם מדעתם. בתוך כך בא אחד עם עגלה וחטף את הבן והביאו לאביו במהירות גדול. כמה תענוג נפלא ועצום גרם זה האיש שהביא את הבן להאב שהיה להם געגועים כאלה.
 
 
ושיחותיו הן אפילו לא טיפה מן הים הגדול,
רק שיראו לקחת מהן מוסר ויזכו להתעוררות גדולה.  

כתבו לנו מה דעתכם!

2. יעל

ט' אדר א' התשע"א

2/13/2011

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה