אמת ואמונה

שיחה - אלו הרוצים להיות אנשים כשרים ולכנוס בעבודת ה' ואזי יש להם בלבולים גדולים ומניעות גדולות ואינם יכולים לתת עצה לנפשם איך לעשות מחמת גודל הבלבולים ומניעות שיש להם...

1 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 07.04.21

עצה – אמת ואמונה
 
עיקר ההתגברות השקר והרע והחושך הוא בעניין הזיווג והפרנסה, כי דייקא מחמת שיש בהם קדושה גבוהה מאוד והם בחינת אמת, על כן מתגברין הרע והשקר להעלים הקדושה ועצם האמת שיש בזה לגמרי, ועיקר התיקון לזה הוא על ידי הצדיק האמת, שמאיר נקודת האמת בלב כל אחד מישראל, שימשוך עצמו בכל עת רק אל נקודת האמת לאמיתו, ועל ידי זה זוכין לצאת מתוך החושך לאור גדול, וזוכין לזיווג ופרנסה בקדושה גדולה.
 
 
מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונות ידלנה.
 
 
שיחה
 
אלו הרוצים להיות אנשים כשרים ולכנוס בעבודת ה’ ואזי יש להם בלבולים גדולים ומניעות גדולות ואינם יכולים לתת עצה לנפשם איך לעשות מחמת גודל הבלבולים ומניעות שיש להם וכל מה שרוצים לעשות בעבודת ה’ קשה להם לעשות כראוי. דע שזה בעצמו שהם מתייגעים ולהוטים לעשות איזה עבודה או לקדש עצמו באיזה קדושה אף על פי שאינם יכולים לגמור כראוי, זה בעצמו שהם מתייגעים ולהוטים אחר זה הוא בחינת קורבנות בבחינת כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טיבחה, ואיתא בתיקונים שזה בחינת תפילה שהיא בחינת קורבנות.
 
דהיינו, כשרוצים להתפלל ואין מניחין אותו ומבלבין אותו בכמה מיני בלבולים והוא צריך לכמה יגיעות בשעת התפילה. ואזי אפילו אם אינו זוכה להתפלל כראוי, אף על פי כן, היגיעה בעצמה שמייגע עצמו בכל כוחו ומוסר נפשו להתפלל כראוי זה בעצמו הוא בחינת קרבנות בחינת כי עליך הורגנו וכו’, וכמו כן בכל העבודות והקדושות שהאדם רוצה לקדש עצמו אע"פ שאינו זוכה חס ושלום לקדש עצמו כראוי.
 
 
ושיחותיו הן אפילו לא טיפה מן הים הגדול,
רק שיראו לקחת מהן מוסר ויזכו להתעוררות גדולה.  

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה