השגת והתנוצצות אלוקות

עצה – השגת והתנוצצות אלוקות- אפילו האדם שהוא במדרגה התחתונה, בבחינת חשכות וגלות, אף על פי כן השם יתברך מרחם עליו ומאיר עליו לפעמים התנוצצות גדול בליבו ודעתו...

1 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 07.04.21

עצה – השגת והתנוצצות אלוקות 
 
אפילו האדם שהוא במדרגה התחתונה, בבחינת חשכות וגלות, אף על פי כן השם יתברך מרחם עליו ומאיר עליו לפעמים התנוצצות גדול בליבו ודעתו, והכל – כדי שיתעורר האדם על ידי זה ויהיה נמשך אחריו יתברך בבחינת (שיר השירים א): "משכני אחריך נרוצה". ועל כן אחר כך מיד נעלם ועובר ממנו ההתנוצצות וההארה הזאת, כי ההתנוצצות היתה רק לרמז לו נעימות האור, כדי שירדוף אחריו. וזה עיקר בחינת הכרוז, שקוראים לאדם בכל פעם שישוב אליו יתברך, כמאמר רבותינו ז"ל. וזה בחינת פסח וספירה ושבועות.
 
 
מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונות ידלנה.
 
 
שיחה
 
עניין "הדרי בי" הנאמר בגמרא (ערובין נב. סד. ועוד), זה היה בחינת תשובה ששב בתשובה על שפגם בתורה לומר שלא כעיניין וכראוי. ותיכף ומיד שהקשה אותו חברו הבין מיד שפגם ושב בתשובה מיד. כי יש תשובה שהיא בכח ועדיין לא יצאה לפועל ובשביל זה אדם משיג לפעמים למעלה ממדרגתו מה שאינו ראוי לזה, וכל זאת כדי שתצא התשובה מכח אל הפועל כנזכר לעיל. וזה בחינת "הדרי בי", היינו שהתשובה היתה בי מתחילה רק שהיה בכח כנ"ל ועתה יצאה לפועל (כי על ידי שהשיג למעלה ממדרגתו על ידי זה פגם לומר שלא כעניין ואזי חברו מקשה עליו ואז הוא מתעורר מיד ומבין שפגם ושב בתשובה מיד. נמצא שעל ידי זה יצא התשובה מהכח אל הפועל).
 
 
ושיחותיו הן אפילו לא טיפה מן הים הגדול,
רק שיראו לקחת מהן מוסר ויזכו להתעוררות גדולה.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה