מועדים

עצה – מועדים- עיקר הגאולה תלויה באמונה, ולאמונה שלמה אי אפשר לזכות כי אם על ידי אמת, ולבוא לאמת הוא על ידי שמקבל העצות הקדושות של הצדיקי אמת, וזה בחינת כלליות התורה...

2 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 07.04.21

עצה
 
עיקר הגאולה תלויה באמונה, ולאמונה שלמה אי אפשר לזכות כי אם על ידי אמת, ולבוא לאמת הוא על ידי שמקבל העצות הקדושות של הצדיקי אמת, וזה בחינת כלליות התורה –  ‘תרי"ג עטין דאורייתא’, וזה בחינת גודל הנס של יציאת מצרים, כי אז היה עדיין קודם מתן תורה, שהוא תרי"ג עטין הנ"ל, כי מחמת שנאחז בהם עדיין זוהמת מצרים מאוד, על כן לא היה אפשר להם עדיין לקבל אור העצות הקדושות, מחמת זוהמת הנחש, שהוא בחינת עצת רשעים, שהיה נאחז בהם עדיין, וממילא כשאין זוכים לקבל אור העצות הקדושות, אזי הם רחוקים מאמת ומאמונה.
                                                   
ואיך תהיה הגאולה? והפליא השם יתברך חסדו עמנו, והאיר עלינו אור גדול ונורא מאוד שלא בהדרגה, דהיינו שהאיר עלינו אור עצם האמת קודם שזכינו לקבל העצות הקדושות, ועל ידי אור האמת זכינו לאמונה גדולה, שעל ידי זה היתה הגאולה. וזה בחינת המוחין הגדולים והנוראים, המרומזים במצוות אכילת מצה, היינו בחינת גודל הארת עצם האמת, שמאיר עלינו אז, כי עיקר תכלית גדלות המוחין הוא אמת, שהוא כלל כל המוחין הקדושים שבעולם, ועל כן אסור אז החמץ באיסור חמור, כי אכילת האדם הוא בחינת דעת, כי המוח והדעת הוא כפי האכילה, וכל העצות הקדושות הם בחינת חימוץ המוח של הקדושה, כי העצה צריכה להיות בישוב הדעת ובמתון, עד שיחמיץ את הדבר היטב. אך לעומת זה יש גם כן בחינת חימוץ המוח של הסטרא אחרא (טומאה), שהם העצות רעות ומחשבות ורעיונות רעים, שהם כנגד התורה הקדושה, ועל כן נקרא היצר הרע שאור שבעיסה, ואין חכמה ואין עצה לעמוד כנגדו, כי אם על ידי העצות הקדושות של התורה הקדושה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל (קידושין ל:): "בראתי יצר הרע – בראתי תורה תבלין", ומחמת שאז היה עדיין קודם קבלת התורה, והיה בלתי אפשרי להמתין עד שיקבלו אור האמת על ידי העצות הקדושות בהדרגה וכסדר, מחמת שהיה נאחז בהם עדיין זוהמת הנחש, שהוא בחינת עצת רשעים – על כן אסור אז החמץ ושאור, כי אז החמץ הוא בחינת חימוץ המוח של הסטרא אחרא, רק אנו צריכים לקבל אז אור האמת בעצמו קודם שנחמץ ונתלבש בבחינת עצות.
 
 
מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונות ידלנה.
 
 
שיחה
 
חשוב להבין מה שכתוב בזוהר (שמות נז, קסב.), שגם בסטרא אחרא  – צד הטומאה, יש ימין ושמאל. רק שהימין שלהם (בצד היצר הרע) רחוק הרבה אפילו מהשמאל של צד הקדושה. נמצא שגם בצד הטומאה יש ימין בחינת יושר, רק שהימין והיושר בצד זה מתחיל מאוחר מאוד אפילו מן השמאל של הקדושה.
 
 
ושיחותיו הן אפילו לא טיפה מן הים הגדול,
רק שיראו לקחת מהן מוסר ויזכו להתעוררות גדולה.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה