בושה

בושה- החוטא יתבייש בעולם הבא בפני רבותיו (אבותיו). המבזה תלמיד חכם, אין לו רפואה למכתו. נכון כאשר ישמע מרעהו דבר כזב, לא יקפוץ...

1 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 25.12.07

בושה
 
 
החוטא יתבייש בעולם הבא בפני רבותיו (אבותיו).
 
המבזה תלמיד חכם, אין לו רפואה למכתו.
 
נכון כאשר ישמע מרעהו דבר כזב, לא יקפוץ ויביישהו אלא ירמוז לו בתנועה, כדי שיכיר, כי לא כן הוא.
 
מצווה לפרסם את הרשעים.
 
המתבייש לא במהרה הוא חוטא.
 
מי שאין לו בושה, בידוע שלא עמדו רגלי אבותיו על הר סיני.
 
נח לו לאדם, שיפיל עצמו לתוך כבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים.
 
כשחברך מביישך תודה לדבריו.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

של צוות האתר

הוספת תגובה

הכתבה הבאה

בושה-
תצייר לפניך אותיות אמונה, ובזה לא יבוא עליך שום בושה.
מי שנצרך ללוות על המשכון, בידוע שאלו הדברים הממושכנים היו נבזים בעיניו בגלגול אחר.
כשבא על אדם איזה בושה, יצפה לישועה.

Featured Products