אהבה

אהבה - במקום שעושים תנאים או איזה כריתות ברית, השם יתברך שם הוא. כשהצמחים גדלים במלואם, על ידי זה אהבה בעולם. אהבת אשה לבעלה ניכרת בזבובים ויתושים שבבית.

1 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 07.04.21

אהבה
 
 
במקום שעושים תנאים או איזה כריתות ברית, השם יתברך שם הוא.
 
כשהצמחים גדלים במלואם, על ידי זה אהבה בעולם.
 
אהבת אשה לבעלה ניכרת בזבובים ויתושים שבבית. גם על ידי אהבתם יכולים לדעת כח היצר הרע, אם כבר נחלש אם לאו.
 
חכמי הדור, שיש ביניהם אהבה, שרואים זה עם זה לפרקים, אזי יש כח בידם לדון את כל העולם ודיניהם דין, ואין מי שישנה ויבטל דינם, כי הקב"ה אב בית דין שלהם.
 
על ידי שנאת חינם נכשל בטרפות.
 
על ידי תאוות אכילה הוא אוהב בן אחד יותר משאר בניו.
 
הקב"ה אוהב למי שאינו כועס ולמי שאינו מעמיד על מידותיו, ומי שכעסן בידוע שהוא אוהב כבוד ואפילו כל המצוות שעושה אינו עושה אלא בשביל כבוד.
 
מי שמכניע את עצמו בפני הצדיק בזה מעורר אהבה אצל הצדיק.  

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה