בנים

בנים- מכות בנים בא על ידי שוא. גם המקום גורם. מי שמשמח חתן וכלה יזכה, שתלד אשתו זכרים. גם על ידי הזהרות נרות.

1 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 07.04.21

בנים
 
 
מכות בנים בא על ידי שוא. גם המקום גורם.
 
מי שמשמח חתן וכלה יזכה, שתלד אשתו זכרים.
 
גם על ידי הזהרות נרות.
 
שנה, שיש בה הרבה גשמים, סימן, שנולדים בזה השנה הרבה זכרים.
 
איש ואשתו, שהם מקללים את עצמם, אין מגדלין את בניהם.
 
סגולה לגידול בנים: תזרע איזה מין תבואה, וכשתקצור אותה תתן אותה לעניים, ואתה לא תיהנה ממנה.
 
מי שמטיל אימה יתירה על דורו, אין מתקיימין לו בנים חכמי לב.
 
מי שאין לו רחמנות על בניו, בידוע שאין לו חלק בשכל דקדושה.  

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה