עניני שמירת הלשון על פי סדר פרשיות התורה – טז תמוז

טז תמוז - שמירת הלשון – חלק שני - ענייני שמירת הלשון לפי סדר פרשיות התורה - והנה יהודה אמר (שם מג, ט): "אם לא הביאותיו אליך וגו', וחטאתי לך כל הימים", ששיעבד עצמו בעולם הזה...

1 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 06.04.21

טז תמוז
 
שמירת הלשון – חלק שני
 
ענייני שמירת הלשון לפי סדר פרשיות התורה
 
בפרשת וישב
 
והנה יהודה אמר (שם מג, ט): "אם לא הביאותיו אליך וגו’, וחטאתי לך כל הימים", ששיעבד עצמו בעולם הזה ובעולם הבא, ועל ידי זה נסבב לו צער גדול מאוד יתר מכל האחים, כאשר כתוב בפרשת ויגש.
 
וסיבת הדבר, כי הוא סיבב הדבר למכרו לעבד. ובאמת הוא היה החשוב שבאחים, והיה לו להתחזק ולהשיבו אל אביו, ועל כן נענש מן השמים, ששיעבד עצמו בערבות נורא על אח אחר להביאו אל אביו, ובזה יתחזק בכל כוחו, וגם יתרצה בעצמו וישתטח לפני אדון הארץ שיקחנו לעבד, כדי שהאח ילך לביתו לאביו. וגם כל יתר האחים שנתרצו בהמכירה, נסבב להם דאגה רבה אשר נתרצו על ידי זה כולם להיות עבדים, ככתוב שאמרו (בראשית מד, ט): "וגם אנחנו נהיה לאדוני לעבדים", וגם בסוף פרשת ויחי (בראשית נ, יח): "וילכו גם אחיו ויפלו לפניו ויאמרו, הננו לך לעבדים".
 
 
***
 
מתוך "סם החיים" השלם
 
פרק י – בו יבואר גודל מעלת כוח הדיבור של האדם, והחובה להיזהר מלפגמו בדיבורים אסורים
 
ז – בריאת העולם תכליתה שישתמש האדם בכוח דיבורו לטוב
 
והנה האדם הוא תכלית הבריאה, והוא שאמר הכתוב (זכריה יב, א): "משא דבר ה’ על ישראל נאום ה’ נוטה שמים ויוסד ארץ ויוצר רוח אדם בקירבו".
 
כלומר, מה שה’ יתברך נוטה שמים ויוסד ארץ, מטרתו היתה "יוצר רוח האדם בקירבו", היינו, רוח ממללא, כי האדם בדיבורו משלים את מטרת הבריאה ותכליתה, לפי שבזה נגרם נחת רוח ליוצר בראשית ברוך הוא. (באר משה לאדמו"ר מאוז’רוב זצ"ל פרשת כי תצא).
 

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה