שער התבונה פרק ח – טז טבת

טז טבת - שמירת הלשון - שער שני – שער התבונה – פרק ח - עוד זאת יראה שלא יקבל עליו שום התמנות, אם לא לדבר מצוה, כי קרוב הדבר שייכשל על ידי זה בעוון לשון הרע, ויקיים בעצמו...

1 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 06.04.21

טז טבת
 
שמירת הלשון
 
שער שני – שער התבונה – פרק ח
 
עוד זאת יראה שלא יקבל עליו שום התמנות, אם לא לדבר מצוה, כי קרוב הדבר שייכשל על ידי זה בעוון לשון הרע, ויקיים בעצמו מאמר חז"ל (סנהדרין יד, ע"א): "הוי קבל וקיים". והנה בדרך כלל ימעט האדם הרוצה להיות שלם בדרכיו, ההתחברות עם בני אדם בכל יכולתו ואפילו אם הוא בעל משא ומתן שצריך לפעמים להתחבר עם אנשים שאינם הגונים כלל, לישא וליתן עמהם מכל מקום כל זמן שאין ההכרח הגדול מביאו להתחבר עמהם יתרחק מהם.
 
 
***
 
מתוך "סם החיים" השלם
 
פרק כח – בו יבואר מהות מידת הקנאה ושהינה סיבה לחטא לשון הרע והדרך להינצל ממנה ומחטא לשון הרע, על ידי חיזוק מידת הביטחון
 
ב – ללא הכרת הסיבות הגורמות ללשון הרע, לא נוכל לתקן עוון זה
 
באמת הדבר הוא פשוט, כי כלל הוא במצוות תשובה שצריכים לחקור מהו מקור החטא ולשרש אחריו ולעקור אותו, ואם כן אף שלומדים הרבה ורוצים להתחזק, הנה כל הזמן שעדיין לא מכירים את הסיבות הגורמות ללשון הרע, לא נזכה לתקן החטא של לשון הרע עצמו. על כן ננסה להתבונן בכוחות הנפש של האדם מה מביאו להיות נהנה מדיבור או שמיעה של לשון הרע על חברו. (מתוך מאמר של הג"ר ממתיהו חיים סלומון שליט"א, מנהל רוחני של ישיבת ליקווד, נדפס בקובץ קול התורה).

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה