אתה עומד להרויח בגדול

אותה הסחורה של מחצית אלול תעלה פי כמה וכמה בערב יום כיפור. תשרי הוא התחלת "עונה חדשה" והסחורה הטובה עולה בדמים כפולים ומרובים. עסקה שאסור להחמיץ!!!

3 דק' קריאה

הרב אליעזר רפאל ברוידא

פורסם בתאריך 06.04.21

אותה הסחורה של מחצית אלול תעלה פי
כמה וכמה בערב יום כיפור. תשרי הוא התחלת
"עונה חדשה" והסחורה הטובה עולה בדמים
כפולים ומרובים. עסקה שאסור להחמיץ!!!
 
 
אלול: שלם מעט קבל הרבה!
 
אלול הוא חודש התשובה. תשובה כידוע מייפה את האדם מבפנים ומבחוץ, ומושכת על האדם חן וחסד בעיני כל. רמז לכך נמצא במאמר חז"ל (ברכות יז, ע"א): "אהוב למעלה ונחמד למטה", ראשי תיבות אלול כסדרן.
 
תשובה. למה הדבר דומה? פעם כפרי פשוט נסע אל היריד, בתקווה למצוא איזה אמצעי אשר יתרום לפרנסתו. התחיל הכפרי להתעניין אצל סוחרי הבהמות, אך חש שרובם ממולחים ולא אמינים. סוף סוף מצא סוחר שנראה לו כהגון, אבל זה מכר סוסים לרכיבה, יקרים לתקציבו הדל של הכפרי ולא בנויים לעבודות שדה ומשא. על זוג שוורים איתנים בכלל לא חלם, שמחירם לגמרי מחוץ להישג ידו. הכפרי כמעט והתייאש עד שהגיע לסוחר אציל ואמיד, אשר דיבר עמו בנחת ובדרך כבוד, בצורה שונה לחלוטין מן הסוחרים האחרים.
 
הסוחר האציל גילה סבלנות והבנה לצורכי הקונה, וגילה נכונות להתאים קנייה לתקציב הכפרי. הוא הציע לכפרי לרכוש חמור, שבעזרתו ניתן להוביל פירות לשוק, ואף לרתום אותו למחרשה כדי לייעל את מלאכת השדה. שוב, נפלו פניו של הכפרי: "אני מעדר בידיים ואין לי מחרישה בכלל, אז מה יעזור לי החמור בשדה? חוץ מזה," הוסיף הכפרי, "אין לי עגלה, אז כמה כבר אוכל להוביל על גב החמור, שניים או שלושה שקי תפוח אדמה? בשביל זה אקנה חמור?"
 
"אהא," הגיב הסוחר בהבנה, "כדי להראות לך שרק אני אמין מכל הסוחרים אשר שביריד הזה, אציע לך עסקה שלא תוכל לסרב: הרי כסף לחמור יש לך. אם תקנה אצלי חמור, אוסיף לך מחרשה קטנה של פלדה. אז, בודאי יהיו לך יותר פירות. כדי להוביל את היבולים המוגדלים שלך לשוק, אוסיף לך עגלה. כמובן שתקבל ממני עול וריתמה, כי בלעדיהם לא תוכל לרתום את החמור לעגלה. והנה, הכנסתך תגדל עד מאוד, וכבר לא תהיה כפרי פשוט. תצטרך כבר להתלבש בהתאם למעמדך החדש כסוחר מכובד. אם כן, אוסיף לך גם שתי חליפות. כעת, לא ייתכן שאתה לבוש בגדים נאים ואשתך לובשת שמלות פשתן, ובכן קח גם שלש שמלות אלגנטיות עבורה, ללא כל תוספת מחיר. ולפני שאשכח, קח ממני ארבע חבילות חציר, מזונות לחמור לדרך, וגלגל רזרבי שלא תיתקע בדרך, וגם צידה עבורך, ושים את הכל בעגלה. אתן לך גם מושכות ואוכף, במקרה ותרצה לרכב על החמור בדרך הנאה, ועוד את זה תקח ועוד את זה תקח וכו’… רק תנאי אחד אני מתנה לעסקה, המשיך הסוחר, שלאחר שתעלה מעלה מעלה בנכסים ובחשיבות, לא תשכח אותי ותמשיך לעשות את כל עסקיך אתי בלבד, ומובטח לך שאטיב עמך תמיד."
 
לא נמצא בר דעת שיסרב לעסקת המשל. הנמשל פשוט – הסוחר האציל הוא הקב"ה. הסוחרים האחרים הם אלהי נכר. הכפרי הוא כל אחד מאתנו. החמור הוא תשובה, והסחורות הנוספות שבעסקה הן יתר ברכות התורה המובטחות למי שחוזר אל השם.
 
והנה תמוה הדבר, מדוע אין אנו חוזרים בתשובה שלמה לאלתר? כל מה שהקב"ה דורש הוא מחיר "ושבת עד ה’ א’להיך" ובתמורה הוא נותן "ושב ה’ א’להיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך מכל העמים…והביאך…וירישתה והיטבך והרבך…ומל ה’ את לבבך…ונתן ה’ א’להיך את כל האלות האלה על איביך…והותירך ה’ א’להיך בכל מעשה ידיך…כי ישוב ה’ לשוש עליך" (דברים ל, ג-ט). כל הסחורה הטובה הזאת במחיר ושבת. בלשון הסוחרים, מחיר הזדמנות של סוף העונה.
 
דוד המלך ע"ה ידע שכדאי לעשות עסקים רק עם הקב"ה, כפי שמובא במדרש (שוח"ט, מזמור כז): "אחת שאלתי". אמר לו הקב"ה, בתחילה אתה אומר, אחת שאלתי, שבתי בבית ה’. וחזרת ואמרת, לחזות בנועם ה’ ולבקר בהיכלו. אמר (דוד) לפני, רבונו של עולם, לא יהא העבד שוה לרבו. בתחילה לא באת אלי באחת, שנאמר (דברים י, יב) "ועתה ישראל מה ה’ שואל מעמך כי אם ליראה את ה’ א’להיך"…ואח"כ פתחת עלינו במצוות הרבה…דיו לעבד הישא כרבו". קרוב לודאי שחייך הקב"ה כביכול, ואמר על חכמת דוד מלכא משיחא "נצחוני בני נצחוני" (ב"מ נט, ע"ב). בקשת ה"אחת" היא הרבה מאוד, ואולי משום כך נוהגים לומר מזמור כ"ז בחודש אלול, שהקב"ה נענה לבקשותינו הרוחניות באופן מיוחד בחודש זה. מדוע?
 
בחודש אלול, הקב"ה דורש מעט ומשלם הרבה. הוא מבקש שנפתח פתח מזערי לליבנו. ובכן, פרשת התשובה ומזמור כ"ז שניהם עניינים של אלול. כשמגיעה סוף העונה וסוחר תקוע עם מלאי גדול, הוא מכריז על מכירת מבצע ונותן תמורה כפולה עבור מחיר חלקי בלבד. אך כשמגיעים הדגמים החדשים של העונה החדשה לשוק, הם נמכרים במחיר מלא וללא הנחות. כנראה שבחודש אלול, הקב"ה עדיין מחזיק מלאי גדול של ניצוצי התעוררות, שנשארו עד כה ללא דורשים רבים. ובכן באלול, רוכשים רוחניות בזול, קצת התעוררות מלמטה, קצת קבלה בלב, יותר התמדה בלימוד, יותר רצינות בתפילה – והקב"ה כבר עושה את יתרת העבודה, פותח את ליבנו ואת מוחינו ונותן לאדם דעת. אותה הסחורה של מחצית אלול תעלה פי כמה וכמה בערב יום כיפור. תשרי הוא התחלת "עונה חדשה" והסחורה הטובה, דהיינו תשובה, עולה בדמים כפולים ומרובים. ושבת– היא עסקה שאסור להחמיצה. מחיר הזדמנות למבינים ולמהירי החלטה. כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומבורכת באמת, אמן.
 

 

* * *
הנכם מוזמנים לבקר באתרו של הרב לייזר ברוידא, "לייזר בימס" בכתובת www.lazerbrody.net 

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה