כל התגובות למאמר (44)

הוספת תגובה
1. יהודית

כ"ו תשרי התשע"ט

10/05/2018

מחכים לעלון…

מה קרה לעלון השבועי? זו כבר השבת השנייה שאין עיתון.?

2. יהודית

כ"ו תשרי התשע"ט

10/05/2018

מה קרה לעלון השבועי? זו כבר השבת השנייה שאין עיתון.?

3. ריטר אמתי

כ"א אלול התשע"ז

9/12/2017

מדי פעם מפסיקים לשלוח לי את העלון ואת העלון המברך. תוכלו לדאוג שזה לא יקרה. ובקשה נוספת: אבקש לשלוח לי שני העלונים של שבוע שעבר כי תבוא.

4. ריטר אמתי

כ"א אלול התשע"ז

9/12/2017

מדי פעם מפסיקים לשלוח לי את העלון

מדי פעם מפסיקים לשלוח לי את העלון ואת העלון המברך. תוכלו לדאוג שזה לא יקרה. ובקשה נוספת: אבקש לשלוח לי שני העלונים של שבוע שעבר כי תבוא.

5. DOR

כ"ו תמוז התשע"ז

7/20/2017

טעות

העלון של מטות מסעי מופיע של פרשת פנחס

6. DOR

כ"ו תמוז התשע"ז

7/20/2017

העלון של מטות מסעי מופיע של פרשת פנחס

7. איתי

כ"ח טבת התשע"ז

1/26/2017

בס"ד תודה רבה על העלאת העלונים הנהדרים של כבוד הרב, יישר כוחכם! אשמח אם תוכלו להשלים את העלונים של סוף שנת התשע"ו – וילך, זאת הברכה. ליתר דיוק אני מחפש את העלון שבו כתב הרב אודות פסיקתו של הרב וואזנר זצ"ל בעניין השימוש באייפון ודומיו. שבת שלום ומבורך!

8. איתי

כ"ח טבת התשע"ז

1/26/2017

2 עלונים חסרים באתר

בס"ד תודה רבה על העלאת העלונים הנהדרים של כבוד הרב, יישר כוחכם! אשמח אם תוכלו להשלים את העלונים של סוף שנת התשע"ו – וילך, זאת הברכה. ליתר דיוק אני מחפש את העלון שבו כתב הרב אודות פסיקתו של הרב וואזנר זצ"ל בעניין השימוש באייפון ודומיו. שבת שלום ומבורך!

9. חגית איתן

כ"ח טבת התשע"ז

1/26/2017

טעות

צירפתם עלון שבועי של פרשת וירא במקום וארא, נשמח אם תעדכנו. תודה.

10. Anonymous

כ"ח טבת התשע"ז

1/26/2017

צירפתם עלון שבועי של פרשת וירא במקום וארא, נשמח אם תעדכנו. תודה.

11. נחמן ארוש

כ"ג חשון התשע"ז

11/24/2016

תגובה למגיב למאמר הרב מאת הרב שלום ארוש

בס"ד למעירים החשובים שלום וה' עליהם יחיו המתבונן בכל התורה כולה רואה מחלוקות בין המפרשים בכל מקום שיש הדורשים לשבח ויש הדורשים לגנאי וכן במדרשים, ובוודאי אלו ואלו דברי אלוקים חיים, במאמר צוין ששרה עשתה זאת על פי רוח הקודש ועל פי טעמי הקבלה שלא נכנסנו אליהם בעומק לברר את הפסולת שבאברהם. כאשר כותבים שגדול מעמינו עשה טעות זה לא בא להקטין בכהוא זה ממעלתו וגדולתו, אדרבא מודים דרבנן היינו שבחייהו, והתורה לא חוסכת בתיאורי ה'טעויות' של ששרה שצחקה וששיקרה ושמסרה דין על אברהם ועינתה את הגר, ואוי לו ואוי לנפשו של מי שחושב שמה שהוא קורא זה הפשט, כי כול הדברים האלה יש עומק לפנים מעומק כידוע למעיין בספרי החסידות והקבלה. אם תשימו לב, כל הנושא הזה של ההתייחסות הראויה לשרה קיבל התייחסות מאוד רחבה וזהירה בכל המאמר כולו. ועם כל זאת יש לנו רשות לעיין בפשט הדברים ולהוציא מוסר השכל לעצמנו. אדרבא עיקר לימוד התורה הוא ללמוד כל דבר על עצמו ממש. אני זה אברהם, אני זה לוט, אני זה שרה, ואני זה הגר, וכל מה שעובר עלי אני לומד מאותן דמויות ולוקח מהן מוסר לעצמי. אני חושב שבהתבוננות פשוטה בכללות הפרשה, יש כאן דחיקת השעה. סופו מעיד על תחילתו. בסוף פרשייה זו יש טעויות קשות של שרה שמקבלות את ביקורת חז"ל שאומרים שבגלל מסירת הדין הפסידה מ"ח שנים, ובגלל העינוי של הגר אנו סובלים לדורות. מאיפה זה מתחיל? מההתחלה. ה' הבטיח לה בנים, נקודה. מה יש לה לנסות לעשות השתדלויות, בין גשמיות ובין רוחניות. פשט הסיפור של התורה הוא שהיא עשתה טעות, שילמה עליה במזומן, ואז עשתה טעות על טעות. וזה מהלך שקורה אצל כל אחד ואחד בחיים שלו שהוא פועל ומגיב מתוך פזיזות וחוסר אמונה ואז סובל מההתנהגות שלו בעצמה ובד"כ עושה טעויות על טעויות, לכן זה היה מאוד נצרך להראות את המהלך הזה כבר מהתחלה. האם אני אומר כאן ששרה הייתה פזיזה וחסרת אמונה? אם כן, צריך למחוק חצי מהמדרשים ועוד לא מעט פסוקים. המפרשים בדרך הפשט, ולמעשה הרבה מאוד ספרי דרוש וחסידות, מתקשים להבין מה ההשתדלות בנתינת הגר לאברהם, איך זה אמור לעזור, וכל אחד מפרש ומסביר כדרכו בקודש. ויש שבעים פנים לתורה. וכל עוד מוציאים מוסר השכל לעצמנו, ולא מטילים שום דופי בצדיקי הדורות אין שום חשש. לכן צייננו במאמר שהכול על פי רוח הקודש, והבהרנו שכל ההתייחסות אין בה כדי להטיל דופי באמנו שרה, ומכאן ואילך ניתנה לנו הרשות המלאה להוציא את המסרים הכל כך חשובים וכל כך נצרכים לכל אדם, כי עיקר התורה זה לא היסטוריה ולא שיפוט דמויות העבר, אפילו את הרשעים אין אנו שופטים, כי פרעה זה תורה ועשיו זה תורה. אין לנו השגה אפילו ברשעי הדורות, כל שכן שעמודי העולם, אבל תורה היא וללמוד אנו צריכים, ובוודאי יש לשרה אימנו נחת רוח גדולה שלומדים ממנה אמונה אלפי שנים אחרי פטירתה. תבורכו מפי עליון.

12. נחמן ארוש

כ"ג חשון התשע"ז

11/24/2016

בס"ד למעירים החשובים שלום וה' עליהם יחיו המתבונן בכל התורה כולה רואה מחלוקות בין המפרשים בכל מקום שיש הדורשים לשבח ויש הדורשים לגנאי וכן במדרשים, ובוודאי אלו ואלו דברי אלוקים חיים, במאמר צוין ששרה עשתה זאת על פי רוח הקודש ועל פי טעמי הקבלה שלא נכנסנו אליהם בעומק לברר את הפסולת שבאברהם. כאשר כותבים שגדול מעמינו עשה טעות זה לא בא להקטין בכהוא זה ממעלתו וגדולתו, אדרבא מודים דרבנן היינו שבחייהו, והתורה לא חוסכת בתיאורי ה'טעויות' של ששרה שצחקה וששיקרה ושמסרה דין על אברהם ועינתה את הגר, ואוי לו ואוי לנפשו של מי שחושב שמה שהוא קורא זה הפשט, כי כול הדברים האלה יש עומק לפנים מעומק כידוע למעיין בספרי החסידות והקבלה. אם תשימו לב, כל הנושא הזה של ההתייחסות הראויה לשרה קיבל התייחסות מאוד רחבה וזהירה בכל המאמר כולו. ועם כל זאת יש לנו רשות לעיין בפשט הדברים ולהוציא מוסר השכל לעצמנו. אדרבא עיקר לימוד התורה הוא ללמוד כל דבר על עצמו ממש. אני זה אברהם, אני זה לוט, אני זה שרה, ואני זה הגר, וכל מה שעובר עלי אני לומד מאותן דמויות ולוקח מהן מוסר לעצמי. אני חושב שבהתבוננות פשוטה בכללות הפרשה, יש כאן דחיקת השעה. סופו מעיד על תחילתו. בסוף פרשייה זו יש טעויות קשות של שרה שמקבלות את ביקורת חז"ל שאומרים שבגלל מסירת הדין הפסידה מ"ח שנים, ובגלל העינוי של הגר אנו סובלים לדורות. מאיפה זה מתחיל? מההתחלה. ה' הבטיח לה בנים, נקודה. מה יש לה לנסות לעשות השתדלויות, בין גשמיות ובין רוחניות. פשט הסיפור של התורה הוא שהיא עשתה טעות, שילמה עליה במזומן, ואז עשתה טעות על טעות. וזה מהלך שקורה אצל כל אחד ואחד בחיים שלו שהוא פועל ומגיב מתוך פזיזות וחוסר אמונה ואז סובל מההתנהגות שלו בעצמה ובד"כ עושה טעויות על טעויות, לכן זה היה מאוד נצרך להראות את המהלך הזה כבר מהתחלה. האם אני אומר כאן ששרה הייתה פזיזה וחסרת אמונה? אם כן, צריך למחוק חצי מהמדרשים ועוד לא מעט פסוקים. המפרשים בדרך הפשט, ולמעשה הרבה מאוד ספרי דרוש וחסידות, מתקשים להבין מה ההשתדלות בנתינת הגר לאברהם, איך זה אמור לעזור, וכל אחד מפרש ומסביר כדרכו בקודש. ויש שבעים פנים לתורה. וכל עוד מוציאים מוסר השכל לעצמנו, ולא מטילים שום דופי בצדיקי הדורות אין שום חשש. לכן צייננו במאמר שהכול על פי רוח הקודש, והבהרנו שכל ההתייחסות אין בה כדי להטיל דופי באמנו שרה, ומכאן ואילך ניתנה לנו הרשות המלאה להוציא את המסרים הכל כך חשובים וכל כך נצרכים לכל אדם, כי עיקר התורה זה לא היסטוריה ולא שיפוט דמויות העבר, אפילו את הרשעים אין אנו שופטים, כי פרעה זה תורה ועשיו זה תורה. אין לנו השגה אפילו ברשעי הדורות, כל שכן שעמודי העולם, אבל תורה היא וללמוד אנו צריכים, ובוודאי יש לשרה אימנו נחת רוח גדולה שלומדים ממנה אמונה אלפי שנים אחרי פטירתה. תבורכו מפי עליון.

13. שרון

י"ג חשון התשע"ז

11/14/2016

בחסדי ה' אנו משתדלים לקרוא את העלון מדי שבוע ונהנים ומתחזקים מאוד מהמאמר של הרב שליט"א במאמר האחרון נשארים כיתה של הרב ארוש נכתב ששרה אמנו כביכול עשתה לא טוב כשהכניסה צרתה לביתה ונתנה את הגר לאברהם. ואנחנו ראינו בהרבה מקומות ששרה מקבלת שבחים על כך ואדרבה באהבתה את המצוות והולדת הבנים מוכנה להצר ולצער את חייה ועולמה הגשמי. וכתב הרמבן בפסוק ב' בד"ה וישמע אברהם "זכות שתזכה היא לבנים בעבור כן" משמע שמעשה זה היה זכות ולא חובה. את הרעיון של הרב היה אפשר להעמיד על עינוי שרה את הגר ולא על נתינתה לשרה.

14. שרון

י"ג חשון התשע"ז

11/14/2016

תגובה למאמר “נשארים כיתה” מאת הרב ארוש שליט”א מעלון פרשת לך לך

בחסדי ה' אנו משתדלים לקרוא את העלון מדי שבוע ונהנים ומתחזקים מאוד מהמאמר של הרב שליט"א במאמר האחרון נשארים כיתה של הרב ארוש נכתב ששרה אמנו כביכול עשתה לא טוב כשהכניסה צרתה לביתה ונתנה את הגר לאברהם. ואנחנו ראינו בהרבה מקומות ששרה מקבלת שבחים על כך ואדרבה באהבתה את המצוות והולדת הבנים מוכנה להצר ולצער את חייה ועולמה הגשמי. וכתב הרמבן בפסוק ב' בד"ה וישמע אברהם "זכות שתזכה היא לבנים בעבור כן" משמע שמעשה זה היה זכות ולא חובה. את הרעיון של הרב היה אפשר להעמיד על עינוי שרה את הגר ולא על נתינתה לשרה.

15. נחמן

ט"ו שבט התשע"ה

2/04/2015

ניתן לקבל העלון ברקע לבן – ביחד עם שאר דברים נפלאים !!

ניתן לקבל העלון 'חוט של חסד' ברקע לבן, וכן שאר גליוני ברסלב וחדשות ברסלב ושאר דברים נפלאים, כל שבוע במייל: breslevintosh@gmail.com – צריכים לשלוח בקשה לצרף בצירוף השם והעיר.

16. נחמן

ט"ו שבט התשע"ה

2/04/2015

ניתן לקבל העלון 'חוט של חסד' ברקע לבן, וכן שאר גליוני ברסלב וחדשות ברסלב ושאר דברים נפלאים, כל שבוע במייל: breslevintosh@gmail.com – צריכים לשלוח בקשה לצרף בצירוף השם והעיר.

17. נדב

י"ח טבת התשע"ה

1/09/2015

הרקעים הם צבעוניים וזה לוקח הרבה דיו. הוצאות כספיות רבות ניתן לחסוך אם היה רקע לבן לעלון.

18. נדב

י"ח טבת התשע"ה

1/09/2015

בבקשה להפיק עלונים עם רקע לבן הרקעים הם צבעוניים וזה לוקח הרבה דיו. הוצאות כספיות רבות ניתן לחסוך אם היה רקע לבן לעלון.

19. נדב

ו' כסלו התשע"ה

11/28/2014

האם אפשר שרקע העלון יהיה לבן? כל שישי הנני מדפיס בביתי את העלון ומפיץ בבית הכנסת של הישוב. בגלל שהרקעים של העלון צבעוניים זה גומר לי מהר מאוד את הדיו. אשמח מאוד, אם תוכלו לעשות שהרקע יהיה לבן. בברכה, נדב

20. נדב

ו' כסלו התשע"ה

11/28/2014

כל שישי הנני מדפיס בביתי את העלון ומפיץ בבית הכנסת של הישוב. בגלל שהרקעים של העלון צבעוניים זה גומר לי מהר מאוד את הדיו. אשמח מאוד, אם תוכלו לעשות שהרקע יהיה לבן. בברכה, נדב

21. חן

ז' אב התשע"ד

8/03/2014

למה לא העלו את העלון?

22. חן

ז' אב התשע"ד

8/03/2014

עלון פרשת דברים למה לא העלו את העלון?

23. Anonymous

ה' ניסן התשע"ד

4/05/2014

יש לי שאלה: למה לא ממשיכים את העלונים השבועיים מפרשת צו עד לפרשתנו: 'מצורע'?

24. מנשה

ה' ניסן התשע"ד

4/05/2014

שאלה? יש לי שאלה: למה לא ממשיכים את העלונים השבועיים מפרשת צו עד לפרשתנו: 'מצורע'?

27. אלי

ה' אלול התשע"ב

8/23/2012

העלון השבועי 1. נא לעלות את העלון השבועי לפני שבת ולפני פרשת השבוע בו הוא מדבר. 2. נא לעלות את העלון של פרשת "ראה". תודה רבה ויישר כוחכם! אלי

28. אלי

ה' אלול התשע"ב

8/23/2012

1. נא לעלות את העלון השבועי לפני שבת ולפני פרשת השבוע בו הוא מדבר. 2. נא לעלות את העלון של פרשת "ראה". תודה רבה ויישר כוחכם! אלי

29. רעות

כ"ג תמוז התשע"ב

7/13/2012

אשמח אם תוכלו לעלות את העלון לאתר לפני שבת..

30. Anonymous

כ"ג תמוז התשע"ב

7/13/2012

31. צילה

ח' תמוז התשע"ב

6/28/2012

בס"ד היה שנה לבני היקר זצ"ל.חיפשתי איך להנציחו ומצאתי.אני מצטערת מאד שעקב זה שהשבועון אינו מתפרסם קבוע לא תמכנו בו.אנו מאד מוקירים ואוהבים את שליטא ומקווים שהכל בסדר איתו בברכה ובתודה.צילה וב"ב

32. צילה

ח' תמוז התשע"ב

6/28/2012

העלון השבועי בס"ד היה שנה לבני היקר זצ"ל.חיפשתי איך להנציחו ומצאתי.אני מצטערת מאד שעקב זה שהשבועון אינו מתפרסם קבוע לא תמכנו בו.אנו מאד מוקירים ואוהבים את שליטא ומקווים שהכל בסדר איתו בברכה ובתודה.צילה וב"ב

33. פנינה

ז' תמוז התשע"ב

6/27/2012

העלון השבועי למשפתחי הוא מוסיף תוכן ,כל המשפחה משתתפת בקריאת סיפור לשבת . וקריאת המאמר השבועי של הרב ארוש, מביא אותנו לשיחות מעמיקות ובכל פעם שאנו קוראים את המאמר , אנו מרגישים כאילו והמאמר מדבר אלינו באופן אישי. העלון השבועי , בכל פעם שנמצא בשולחן שבת הוא משמח אותנו עד מאוד. כולנו תקוה שהעלונים ימשיכו להתפרסם, שהשם יתן לכם כח ותמשיכו בעבודת הקודש שלכם

34. פנינה

ז' תמוז התשע"ב

6/27/2012

העלון השבועי שהפסיק להתפרסם העלון השבועי למשפתחי הוא מוסיף תוכן ,כל המשפחה משתתפת בקריאת סיפור לשבת . וקריאת המאמר השבועי של הרב ארוש, מביא אותנו לשיחות מעמיקות ובכל פעם שאנו קוראים את המאמר , אנו מרגישים כאילו והמאמר מדבר אלינו באופן אישי. העלון השבועי , בכל פעם שנמצא בשולחן שבת הוא משמח אותנו עד מאוד. כולנו תקוה שהעלונים ימשיכו להתפרסם, שהשם יתן לכם כח ותמשיכו בעבודת הקודש שלכם

35. צילה

כ"ט אייר התשע"ב

5/21/2012

בס"ד מדוע לא מתחדש העלון השבועי באתר?? תבורכו בשפע טוב ובשמחה

36. צילה

כ"ט אייר התשע"ב

5/21/2012

העלון השבועי בס"ד מדוע לא מתחדש העלון השבועי באתר?? תבורכו בשפע טוב ובשמחה

37. Anonymous

כ"ג אייר התשע"ב

5/15/2012

אנחנו רגילים להוריד מהאתר את העלון השבועי – הדלק שלנו לכל השבוע (ובכלל-עוצמה לחיים!)ומפסח כבר לא מפרסמים את העלון האתר… נשמח אם תחזרו לפרסם, ותכניסו גם את העלונים הקודמים שחסרים לנו… תודה רבה ויישר כח על כל העבודה המיוחדת שאתם עושים למען עם ישראל!!

38. רבקה א.

כ"ג אייר התשע"ב

5/15/2012

העלון שלנו, כבר לא מפורסם יותר?! אנחנו רגילים להוריד מהאתר את העלון השבועי – הדלק שלנו לכל השבוע (ובכלל-עוצמה לחיים!)ומפסח כבר לא מפרסמים את העלון האתר… נשמח אם תחזרו לפרסם, ותכניסו גם את העלונים הקודמים שחסרים לנו… תודה רבה ויישר כח על כל העבודה המיוחדת שאתם עושים למען עם ישראל!!

39. צילה

כ"ג אייר התשע"ב

5/15/2012

בס"ד כבר מספר שבועות אין פירסום חדש של העיתוןץנקווה שזו רק תקלה תכנית.אנו מצפים ומייחלים לדבר ראש הישיבה שליטא ולשאר הנושאים.תבורכו

40. צילה

כ"ג אייר התשע"ב

5/15/2012

העיתון-מדוע הפסיקו לפרסמו באתר??? בס"ד כבר מספר שבועות אין פירסום חדש של העיתוןץנקווה שזו רק תקלה תכנית.אנו מצפים ומייחלים לדבר ראש הישיבה שליטא ולשאר הנושאים.תבורכו

41. מדמון

א' אייר התשע"ב

4/23/2012

סידור העלונים מהחדש לישן DESC ולא ASC האם ניתן להציג עלונים מהחדש לישן…

42. מדמון

א' אייר התשע"ב

4/23/2012

האם ניתן להציג עלונים מהחדש לישן…

43. מאיר גואטה

כ"א כסלו התשע"א

11/28/2010

אני חוזר בתשובה ברסלבר כבר 6שנים ברוך ה' אני כותב עלון כבר 6שנים המופץ ב6אלף עותקים מידי שבוע אני מכניס קטעים של הרב מכל הספרים שלו כמעט בכל חודש,אך בעלון שלי שמלא בהתחזקויות וכו אין סיפורים והרבה רוצים,אשמח מאוד אם תשתפו איתי פעולה לזיכוי הרבים ולשלוח לי את הסיפורים שפרסמתם בעלונים שלכם בשנים שעברו.תודה מאיר גואטה 0544245442

44. מאיר גואטה

כ"א כסלו התשע"א

11/28/2010

סיפורים צדיקים אני חוזר בתשובה ברסלבר כבר 6שנים ברוך ה' אני כותב עלון כבר 6שנים המופץ ב6אלף עותקים מידי שבוע אני מכניס קטעים של הרב מכל הספרים שלו כמעט בכל חודש,אך בעלון שלי שמלא בהתחזקויות וכו אין סיפורים והרבה רוצים,אשמח מאוד אם תשתפו איתי פעולה לזיכוי הרבים ולשלוח לי את הסיפורים שפרסמתם בעלונים שלכם בשנים שעברו.תודה מאיר גואטה 0544245442

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

סגור לתגובות.