תפילה בימי החנוכה

...אנא, עשה שאהפוך כל ירידה בחיי לעליה גדולה וקרבה עצומה אליך, ממש כשם שגלות יון הייתה ירידה לצורך עליה, כי מתוך מציאות קשה זו התגלה אור מצוות חג החנוכה...

7 דק' קריאה

חוה שמילוביץ

פורסם בתאריך 06.04.21

…אנא, עשה שאהפוך כל ירידה בחיי
לעליה גדולה וקרבה עצומה אליך, ממש
כשם שגלות יון הייתה ירידה לצורך עליה,
כי מתוך מציאות קשה זו התגלה אור
מצוות חג החנוכה…

‘"אור האורות" – עזרני להדליק נר חנוכה בשמחה עצומה ובכוונה פשוטה ראויה, בכל ברכה וברכה אכניס בדעתי בליבי ובמחשבתי, שמחה עצומה באלוקותך יתברך שמך – על עוצם הנס שנעשה בימים האלו בבית המקדש בפך השמן, ובברכת "שעשה ניסים לאבותינו" אתן הודאה עצומה ושבח גדול לך יוצרי ובוראי, על כלליות כל הניסים והישועות הגדולות שעשית עם אבותינו בימים אלו, ועזרני ממש לצייר במחשבתי כאילו עשית עימי ממש הישועות והניסים בימים ההם, עזור לי לקבל אמונה מעל הטבע על ידי התבוננות על הנס הגדול שעשית מעל הטבע – לתת אלפים ורבבות מבני היוונים בידי חמשת בני חשמונאי, והראית מגבורותיך ברחמיך הגדולים עלינו עם קדוש, ומתוך כך עזרני להתחזק כי לא תיטוש את עמך בעבור שמך הגדול.

‘עזרני להרבות בצדקה בימים אלו, כי נתינת צדקה בימים אלו מסוגלים מאוד לתיקון פגמי הנפש ובייחוד צדקה ללומדי התורה – להחזיקם.

‘עזור לי להתחבר פנימה לעומק נשמתי הטהורה, לאמונה שבתוכי, ללב היהודי – לאש הפנימית שבוערת ללא הפסקה בגעגועים אליך השם.

‘אור האורות, אתה מקור האור, הטוב, והחסד בחיי – אור האורות, אנא הדלק את נשמתי שהיא בחינת "נר השם נשמת אדם", שנשמתי היא הנר שלך, ואם הנר הזה כבוי אנא הדלק אותו, אנא תדליק את נשמתי, הרי אורך הוא עצום ואינסופי, ואתה מצמצם את אורך על מנת להגיע אלי ולהדליק את נשמתי עם האמונה הקדושה וטוהר, עם אהבה עצומה ללא תנאי. וכשאתה מדליק את נשמתי, נשמתי בוערת אליך בכיסופים וגעגועים שהעולם הזה לא מספיק לנשמה, והיא כוספת להתקרב אליך מתוך כל דבר שעובר עלי.

‘אני מאמינה באמונה שלמה שאתה הקב"ה האצלת, יצרת ובראת כל העולמות כולם וגם את נשמתי, עזרני להתחבר לאמונה שאתה מנהיג את כולנו ברצונך, שאתה בראת את מציאות העולמות, כל מיני כוחות וגבורות ונפלאות שבראת, והכל בראת לכבודך, ולענג להיטיב ולהתחסד עם ברואיך.

אני מאמינה באמונה שלמה שאין מקום וזמן בחיי שפנוי ממך ח"ו, אלא שמלא כל הארץ כבודך, שאתה ממלא את כל העולם, ומקיים את כל העולם וסובב את כל העולם, ומחייה ומהווה את כל הברואים והנמצאים בשפעך הקדוש בכל שעה ובכל רגע, וכל העולמות העליונים והתחתונים עד הבריה הקטנה שבקטנים – כולם מושגחים על ידך יתברך בהשגחה פרטית, ואתה זן ומפרנס ומחייה את כל הברואים העליונים והתחתונים, ואתה בעל הטוב ובעל החסד ובעל הרחמים האמיתי, וכל דרכיך וכל מעשיך טובים וקדושים ואמיתיים המה, וכל מה שקורה איתי בפרטי פרטיות נובע מרחמיך עלי ומרצונך בקרבתי אליך. אנא, שאהפוך כל ירידה בחיי לעליה גדולה וקרבה עצומה אליך, ממש כשם שגלות יון הייתה ירידה לצורך עליה, כי מתוך מציאות קשה זו התגלה אור מצוות חג החנוכה.

אנא עזור לי להאמין שכל המקרים שקורים – מדומם צומח חי ומדבר – הכל מושגח מאיתך, ואין אף נברא בעולם שיוכל לצער או להיטיב או לעשות איזו תנועה קטנה בלי כוחך ורצונך, כי הכל מושגח מבעל הרצון המנהיג עולמו בחסד וברחמים.

‘מוסיף והולך – עזרני להיות מוסיפה והולכת, לראות נקודות האור בחיי ולתת לנשמתי להאיר בתוכי יותר, להקשיב לאש הפנימית שבתוכי, ולדעת שבאמת צפונים לי ישועות וניסים מעל הטבע, וכל אשר אני זקוקה אתה בודאי תיתן לי. עזרני ממש מיום ליום להוסיף קדושה על נשמתי, לחבר עוד ועוד את עצמי אליך אבי, להרגיש איך שכל יום שעובר אני לומדת ומשתפרת ומשתבחת עוד ועוד.

‘נס חנוכה היה נס הנשמה – בחג החנוכה ניצלה תורתנו הקדושה, ואז יש מצווה להודות ולהלל ולשמח בזה את נשמתי. עזרני להיות כחשמונאים – לעורר איתערותא דלתתא (הרצון של מטה) למסור נפשי למען כבודך תתברך ותורתך, ובזכות זה יבוער הרע מקרבי. כשם שעשית לחשמונאים, עזרני ללמוד מהחשמונאים, לרצות ולקיים את מצוותיך בהידור על אף שאיני חייבת, כי בכוח רצונם החזק, על אף שלא היו מחויבים בזאת, רצו להדליק את החנוכייה בשמן זית טהור ובהידור על פתילות עבות, וכל שאיפתם הייתה לעשות נחת רוח לך, אבינו שבשמים, ולכן עשית להם את הנס הגדול. ואותה חיבה יתירה שחיבבת את החשמונאים ואותו אור ניסי שנתגלה בימים ההם מתגלה גם בזמן הזה, מדי שנה בשנה.

אני חפצה להתעלות בעבודתך ולחוש הארה מאור של מעלה, עד שזכות זו פתוחה בימי החנוכה גם לבעלי נפש נמוכה, כי סגולת נר חנוכה שמתחלת למטה מעשרה טפחים במקומות הנמוכים ומגיעה למעלה ראש, אז בכוח חנוכה זכה את נשמתי לקלוט קרן אור מאור התורה, ומעט מין האור דוחה הרבה מין החושך, מעט מאור חנוכה יאיר וידחה הרבה חושך פנימי עד שאגיע למוסיף והולך, שאוסיף כל יום לעשות טוב – להוסיף במצוות ומעשים טובים ואז הרע מעצמו יתבטל ממני.

‘ליד נרות החנוכה עזרני להיות מחוברת למצוות ההדלקה ממש מבפנים – בשעה זו שהנרות הקדושים דולקים, אז אתה מאיר בחסדך את האור הגנוז שהאיר לאדם הראשון בשעת בריאתו, ומאירים י"ג מידות רחמים, ועל כן הם 36 נרות כנגד 36 שעות שהארת לאדם הראשון עם האור הגנוז. זכני לנצל סגולה נוראה ונפלאה לשבת כנגד הנרות ולהסתכל בהם, ולהתבודד אז הרבה עמך, ולומר לפניך שיחות ותפילות ובקשות, כי אז זה עת רצון גדולה שתתקבל תפילתי, לכן עזרני להתמקד בעיקר ולא בטפל, שאקבע לעצמי חצי שעה של תפילה אל מול הנרות ורק אחר כך אעסוק בדברים בטלים. עכשיו ממש אני יכולה לפעול אצלך שיפתח ליבי בתורתך, לב בעלי ובניי, ושנזכה להשיג האור הגנוז שבתורה, לזכות לזיווג טוב, להיפקד בזרע של קיימא – זרע צדיקים, לפרנסה בשפע גדול ולזכות לאמונה וביטחון גדול בך.

על כן עזרני לנצל את הזמן הקדוש הזה ולשבת לפני הנרות כל עוד הם דולקים, ופתח את פי שאוכל לפרש שיחתי אליך, ועזרני לבקש ממך ולספר לפניך את כל ליבי בתמימות ובפשיטות גמורה, כאשר ידבר איש אל רעהו והבן אל אביו. ועזרני לתת לך תודה והודאה על כל החסד שעשית עימי מיום היותי על האדמה עד היום הזה, להודות על כל המצוות שעשיתי, על התורה שלמדתי, על כל החסדים שתרמתי מעצמי, להודות על נס הגוף ועל כל איבריו, להודות על האנשים שנמצאים בעולמי שדרכם אני מתקרבת אליך, ועל ידי ההודיה יתרחב ליבי ודעתי לבקש ולהפציר בקשות הרבה, עד שתיתן לי את כל הישועות: שלום בית, נחת מהילדים, להשיג את האור הרוחני של התורה, להיפקד בזרע של קיימא, לפרנסה בהרחבה ובשפע רב. השם יתברך, שומע תפילות, שמע תפילתי, שאזכה לפעול על ידה כל מיני ישועות וחסדים בתוך כלל נשמות ישראל, אמן כן יהי רצון. (נר לצדיק)

‘מקור האור והחסד, תכלית הבריאה היא שיראו את אורך יתברך המאיר בתוך הבריאה באספקלריה המאירה. שהרי האור הראשון שבראת לא היה אור גשמי כי אם אור אלוקותך יתברך, שאדם רואה בו מסוף העולם ועד סופו. אנא זכני לראות שכל העולם כולו אלוקותך ואין עוד מלבדך, וכל הבריאה היא מכוחך יתברך ואתה מחיה את כולם, אנא הציליני מלראות את העולם הזה כעלמא דפרודה (עולם הפירוד) שכל הדברים בעולם נפרדים, אלא תן לי ראיה לראות הכל כאחד מכוחך העליון, המחיה את כולם, ושוב לא יהיה מקום בחיי של תוהו ובהו וחושך, כי זו הייתה עיקר מלחמתם של היוונים – שהחשיכו עיני ישראל בגזירותיהם, כי ידעו כי אין קיום לעמנו רק על ידי אור אלוקותך יתברך, ועם אור זה אין כל אומה ולשון יכולה לשלוט בנו.

‘מצוות קידוש החודש – היוונים רצו לבטל מאיתנו את מצוות קידוש החודש – שכל מצווה זו מורה על האמונה, לכן עזור לי להתחזק בימים אלו דווקא באמונה בחידוש העולם, אמונה שכל רגע אתה ממש בורא ומחדש את הבריאה ואותי בתוכה מחדש, כך שאין הטבע מהווה מגבלה, ומה שחלף והיה לא בהכרח ימשיך לעתיד. עזור לי להאמין שכל רגע אתה בורא אותי מחדש, עד שהאמונה זו תאיר נפשי רוחי ונשמתי. תן בי אמונה טהורה ובהירה שאראה את השגחתך על כל פרט, עד שארגיש שאתה הקב"ה איתי בחשכה כאורה, אותה עומד עלי ורואה במעשיי, אז "גם כי אלך בגיא צלמוות לא אירע רע כי אתה עמדי", וגם כי אשב בחושך השם אור לי, שעל ידי האמונה אזכה להארת הדעת באור האלוקות.

ורצו היוונים לבטל את מצוות המילה – שמילה מורה על חיי קדושה שהם המאירים את הדעת בעם ישראל. אנא עזרני לשבור את קליפת יון – על ידי שאקדש את עצמי ואז יפתחו בפני שערי הארת הדעת.

‘שבת – ורצו לבטל מאיתנו את השבת הקדושה – כי שבת היא מקור האור ומבורכת באור, שאז מאיר ביהודי אור אלוקותך יתברך כנגדם. עזרני להתחזק מאוד בשמירת השבת במחשבתי, דיבורי ומעשיי, כל שאוכל, לקבל את אור השבת לתוך תוכי.

‘מקום ההדלקה למטה מ-10 טפחים – "תאיר ארץ מכבודך" – האר בליבותינו בתוך חשכות העולם השפל את אור אלוקותך יתברך ואור השגחתך, אפילו במקומות נמוכים ושפלים של למטה מעשרה טפחים, כי חנוכה הוא הנס האחרון, להאיר את חשכת הגלות הארוכה והמרה שהיא בבחינת למטה מעשרה טפחים. אנא תאיר עם נר חנוכה את אפלותינו, ודווקא אנו מדליקים את המנורה משתשקע החמה, ויהי לילה, שאז כל כוחות הטומאה מתעוררים, ועל ידי הדלקת הנר מסתלקים כל כוחות הסיטרא-אחרא.

‘אור השם בתוך עולמי – אנא האר בנשמותינו מאורך יתברך, בבחינת כי אם אשב בחושך ה’ אור לי, כי כל הרגשת החשכות והסתר הפנים הם מניסיונות החיים הקשים, שאז מנסים אותי משמים כדי שאתגבר עליהם, והרי נתת ליראיך נס להתנוסס – אתה מביא לחיי ניסיונות רק בשביל לגדל להתגבר ולעמוד בניסיון, וכל מטרתך שאעלה ואתרומם כנס של הספינה.

עזור לי לראות כל ניסיון כמתנה מן השמים, שמתוכו אוכל לעלות ולהתרומם, בחינת "ונתת ליראיך נס להתנוסס". ועיקר הניסיון בדורנו שיש מיעוט בהרגשת הלב – שאין מרגישים אלוקותך יתברך. עזור שעל ידי מצוות החנוכה נרגיש ממש בתוך ליבנו את הבורא בכל מהותו. זכני להגיע לאמונת המוח, לאמונת הלב ואמונת האיברים, עד שכל איבריי ירגישו ויחוו את אהבתך כלפיי, את נוכחותך המרפאה הגואלת מכל רע.

עזור לי שכנגד שיא הגזירות הרעות – לכתוב על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל, שכנגד זה ארגיש שאתה מקור האור ושיש לי חלק בך, שארגיש קרובה אליך ואז אוכל לסבול את כל הגלויות והצרות. שארגיש שאתה עימי לצידי ומרגיש את כל מה שעובר עלי "כי ידעתי מכאוביו", כי מלכות יון הייתה הקשה מכל הגלויות – שרצתה לנתק את היהודי מחלקו באלוקי ישראל, וכל כוחנו נובע מהקשר איתך! ועל כן חוגגים אנו את חג החנוכה, כי כל שנה ושנה מתחדשת ההארה הנצחית להאיר לנשמת היהודי שיש לו חלק באלוקי ישראל. לכן, עזרני שארשה לעצמי להרגיש שיש לי חלק בך, שארשה לעצמי לשמוח בקרבך, שארשה לעצמי להיות קרובה אליך ושאעמיד מטרה זו בראש סדר ערכיי ומטרותיי.

ברכנו אבינו כולנו באור פניך – הארת הנשמה הארת הדעת: על ידי האור המיוחד של חנוכה המגיע עד חדרי בטן, גרש את החושך הפנימי שלי, את חושך רגשי ליבי, מחשבותיי ודעותיי החשוכות, אנא ברכנו באור פניך! ובאורך נראה גם אנו אור!

‘אני מאמינה במצוות, לכן כאשר אני עובדת את השם ומקיימת מצוותיו מקבלין כל העולמות וכל ההיכלות וכל המלאכים שפע וששון ושמחה רבה!

‘אני מאמינה באמונה שלמה שמצוות הדלקת נר חנוכה תמשוך ישועות וניסים לחיי! ובפרט נס השינוי, אני מאמינה שמצווה זו תגרום שינויים בתוכי ושאצא מהחג הזה טובה יותר!

‘אני מאמינה שבהדלקת הנרות אני מדליקה אור גבוה יותר ומושכת אור גבוה מאוד של דעת, להאיר על נפשנו אמיתת מציאותו יתברך בגילוי רב כזה שעדיין לא נתגלה מאז בריאת אדם הראשון, ולא יתגלה עד ביאת משיח צדקנו!!!

‘יש בי כוח עכשיו לעשות "חנוכה" – לחנוך רצון שמתמהמה אצלי, ונותן לי ציפייה למשהו טוב, אני עושה התחלה חדשה בחיי, אני עולה עכשיו מעל השכל והטבע ומבקשת ממך דברים שמעולם לא העזתי לבקש, או דברים שהיו נראים לי כאילו באמת אין שום סיכוי שיקרו.

‘בכוח האמונה הקטנה שלי, כמו פך השמן הקטן, אתה תעיר ותעורר בי אש של אמונה, ובכוח זה אוכל להיוושע מעל הטבע והזמן ומעל לראיה הגשמית ולשכל הגשמי, אני מאמינה בניסים!!!

‘ובזמן זה יש סיוע משמים לכל מה שקשור לאמונה וביטחון, דעת, הודיה ושמחה, בחנוכה אני מתקרבת למקור האור והקדושה’.

חצי שעה מזמן הדלקת הנרות כדאי להתבונן בהם ולשאוב מהאור הגנוז, ואז לספר לפניו את כל ליבך, לתת תודה והודאה על כל החסד שעשה עמך מיום היותך על האדמה עד היום הזה, ועל ידי זה יתרחב ליבך ודעתך לבקש ולהפציר על להבא, והשם יתברך השומע תפילות ישמע את תפילתך. ונזכה לפעול ישועות וחסדים בתוך כלל נשמות ישראל!!!

חנוכה שמח! חוה.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה