מעשה מביטחון, פרק 4

בבוקר, כשהלך לנקות את הדיר אמרו לו שהמלך גזר גזירה: 'לא
נותנים לשום אדם לנקות את הדיר'... מה יעשה? מהיכן ישיג את הכסף לסעודה?

בבוקר, כשהלך לנקות את הדיר

אמרו לו שהמלך גזר גזירה: 'לא
נותנים לשום אדם לנקות את הדיר'…

מה יעשה? מהיכן ישיג את הכסף

לסעודה?

 
 

מעשה מביטחון, פרק 4
 

והעני, הלך וראה אדם אחד שמנקה דיר, ושאל אותו: "מדוע אתה מנקה את הדיר?"
 
"חיפשתי וחיפשתי", השיב, "אבל לא מצאתי מי שינקה והוכרחתי לנקות בעצמי".

 

"תן לי ואני אנקה", ביקש. ועמד וניקה את הדיר, ונתן לו האיש שני זהובים וקנה שוב את כל הסעודה והלך לביתו. (והסעודה הייתה סעודה) והוא היה שמח מאוד.
 
והמלך, שוב הגיע לביתו של העני לראות מה קורה איתו. אך מה רואות עיניו? השולחן עמוס במטעמים והעני שמח מאוד. נכנס המלך לבית, ושוב לן בביתו. ובבוקר, ליווה העני את המלך. שהיה מאוד סקרן לדעת מהיכן השיג את הכסף. הוא שאל את העני, והעני סיפר לו את כל מה שהיה עם הדיר. 

ושוב, כן שוב, הוציא המלך כרוז בממלכה שאין לתת לשום אדם לנקודת דיר.

בבוקר הלך העני לנקות שוב פעם דיר, אך אמרו לו שהמלך גזר לא לתת לשום אדם לנקות דיר.
 

  

 מה יעשה עכשיו?

הלך והשכיר עצמו אצל שר אחד שלוקח חיילים למלך, כי יש חיילים שלוקחים אותם בכוח – כי הממלכה מחייבת אותם להתגייס, ויש חיילים ששוכרים אותם. והלך העני והשכיר עצמו לאיש חיל והתנה עם השר שאינו משכיר עצמו לעולם, אלא לזמן מועט בלבד ובכל יום ויום, בבוקר, ייתן לו את שכרו. השר הסכים ותיכף ומיד הלבישו בבגדי אנשי חיל ותלה לו חרב בצידו, ושלח אותו למקום שצריך.
 
לעת ערב, כשעשה כל פעולתו, השליך מעליו את בגדי הצבא וקנה לו את כל הסעודה, שקנה בכל ערב (והסעודה הייתה סעודה) והיה שמח מאוד.
 
ושוב, הגיע המלך לביתו לראות מה קורה איתו, וראה שהכל מוכן לפניו והוא שמח מאוד, ממש כמו בכל ערב. ושוב, כן גם הפעם שוב, נכנס המלך לביתו ושאל אותו כיצד השיג את הכסף, וסיפר לו העני הכל.
 
למחרת, כשהעני ליווה את המלך לדרכו, קרא המלך לאותו שר וציווה עליו לא לשלם שכר של שום אדם בכל יום.
 
ומה יעשה עכשיו העני?

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה