אבני היסוד של העולם

איך בן אדם מצפה לחיים טובים ומאושרים לאורך ימים עם אשתו? איך הוא מצפה לשלום בית אמתי, לשכינה לברכה ולילדים מוצלחים ובריאים בנפשם? מה אתה צוחק עלי? אתה חושב שבלי הכשרה, לימוד, עבודה, תפילה והשקעה – יש מציאות להגיע לכך?

4 דק' קריאה
אבני היסוד של העולם

הרב שלום ארוש

פורסם בתאריך 28.09.22

ישנה בדיחה שמספרת שעל אדם פשוט וחסר השכלה שחיפש עבודה, אבל הסכומים שהוצעו לו לא סיפקו אותו. הוא שאל כמה חברים באיזו עבודה מרוויחים הרבה כסף, אמרו לו בהייטק. הוא התחיל לחפש חברות הייטק. שאל והתעניין והגיע לבניין גדול של חברת הייטק מפורסמת המפתחת מוצרים טכנולוגיים משוכללים מאוד, ומעסיקה את מיטב המוחות במשק ובעולם. הוא היה עקשן, לא ויתר לשומר בפתח, לא ויתר למזכירוֹת, ולבסוף הגיע למשרד המנכ”ל, ומשלא נתנו לו להיכנס עורר מהומה, עד שהמנכ”ל בכבודו ובעצמו יצא לראות מה קרה.

 

המנכ”ל סקר את הברנש והבין מיד את טיב הסחורה, אבל הוא בכל זאת הזמין אותו למשרדו. כשהבין המנכ”ל שהוא מחפש עבודה אמר לו: ‘אין בעיה, התקבלת. אתה תרוויח אצלנו ארבעים אלף שקל בחודש, וגם תקבל רכב פאר על חשבון החברה. יהיה לך כמובן משרד מרווח וחופשות מפנקות בחו”ל. זה בסדר מבחינתך?’

 

‘ומה אני אצטרך לעשות?’ שאל המובטל. ‘כלום’, ענה לו המנכ”ל, ‘אתה תשב כאן ולא תעשה כלום, ותקבל ממני משכורת מכובדת…’

 

‘אתה צוחק עלי?’ שאל המובטל בקול פגוע.

 

‘סליחה’, ענה לו המנכ”ל, ‘אבל אתה התחלת’ ־ ־ ־

 

אל תעשה צחוק

 

אני מקווה, שאתם הקוראים היקרים, מספיק אינטלגנטים להבין שלא ייתכן לצפות למשרה שכזאת בתנאים שכאלה בלי הכשרה מתאימה של לפחות תואר או שניים במקצועות טכנולוגיים, ובלי כמה שנים טובות של ניסיון עשיר ומוצלח. מי שמצפה להגיע לתנאים אלה בלי הכשרה ובלי ניסיון אינו אלא מן המתמיהין, או בעברית: “עושה צחוק”.

 

לכן אני לא מבין איך בן אדם מצפה לחיים טובים ומאושרים לאורך ימים עם אשתו? איך הוא מצפה לשלום בית אמתי, לשכינה לברכה ולילדים מוצלחים ובריאים בנפשם? מה אתה צוחק עלי? אתה חושב שבלי הכשרה, לימוד, עבודה, תפילה והשקעה – יש מציאות להגיע לכך? כמו שאין משכורת בלי הכשרה ואין תנאים בלי ניסיון, כך אין שלום בית בלי לימוד ויגיעה ובנייה ארוכת שנים.

 

לפחות שנה אחת, לפחות את השנה הראשונה תיתן כמו שצריך, תיתן את כל כולך כמו שהתורה מצווה: “נקי יהיה לביתו” – אתה צריך להיות נקי ומרוכז נטו בעבודה המרכזית של החיים שלך שהיא להקים ולייצב את הבית שלך.

 

שניים שהם אחד

 

זה יסוד העולם ובניין העולם. האדם הוא נזר הבריאה, תכלית מעשה בראשית שעליו אנחנו לומדים בפרשה שלנו. והשלימות של האדם זה “זכר ונקבה בראם ויקרא את שמם אדם”, מתי האדם הוא אדם? רק כאשר הוא זוכה לקיים “על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד”. רק אם אתה עוזב את כל העניינים, את כל העיסוקים, אין שום דבר חשוב יותר, אפילו אבא שלך ואימא שלך! אתה מתמקד בדבר אחד בלבד: להיות החבר הטוב ביותר של אשתך.

 

אתה מתחתן? זהו, שכח מהכול. אין כלום. אין לך הורים ואין לה הורים. עכשיו הדבר החשוב ביותר הוא להתחבר באמת.

 

הרב וואזנר זצ”ל אומר שזו הסגולה הטובה ביותר לחיי נישואין יציבים ומאושרים לאורך ימים ושנים – לקיים את מצוות “נקי יהיה לביתו ושימח את אשתו שנה אחת” בכל הכוחות ובכל הלב ולהשקיע בזה ולהדר כפי כוחו.

 

בכל השנה הראשונה תחשבו זה על זה, תשתדלו לשמח זה את זה, לחשוב מה אפשר לקנות ואיך אפשר לשמח עוד ועוד, לדבר זה עם זה ולהכיר ולהבין זה את זה יותר ויותר. מי שעושה כך, אומר הרב וואזנר, מובטח לו שיחיה עם אשתו באושר ועושר עד מאה ועשרים.

 

בית חזק – עולם חזק

 

העולם הוא בניין שלם. והבניין בנוי מאבני בניין. אבן היסוד של בניין העולם היא הבתים והמשפחות. כאשר הבית הרוס, האבן שבורה – כל הבניין מקולקל. כאשר הרבה בתים הרוסים – הבנין מתמוטט. ומידה טובה, שכל בית חזק ממחזק את העולם כולו.

 

כמה מאמרי חז”ל יש לנו בחשיבות האושר של האישה ושלום הבית, ובחומרת הגירושין!

 

אבל זו עבודה. זו השקעה. אל תחשוב שאם תתגרש יהיה לך טוב בנישואין השניים. בלי עבודה לא תצליח בשום נישואין, ועם עבודה אתה תצליח גם עם אשתך הנוכחית. אבל אם תתגרש אתה תפסיד פעמיים: אתה גם תסבול בנישואין הבאים וגם הפסדת אשת נעורים שזה דבר שהגמרא אומרת שאין לו תמורה, נזק שאינו חוזר.

 

אם התורה אומרת “נקי יהיה לביתו”, משמע שזו הדרך לזכות לחיי נישואין מוצלחים כמו שכותב בפירוש ספר החינוך על מצווה זו. ולא לחיי נישואין מאושרים בלבד זוכים, אומר ספר החינוך, אלא גם לילדים טובים ומוצלחים.

 

המצווה הראשונה בתורה בפרשה שלנו היא “פרו ורבו”. אומר ספר החינוך שאין הכוונה רק להוליד ילדים יהיו איך שיהיו, אלא להוליד ילדים מוצלחים מאושרים ובריאים בנפשם שיש להם פוטנציאל להצליח בחיים ולפתח את העולם – זו המצווה ווזה אפשרי אך ורק בבית שבו ההורים הם חברים טובים!!

 

וזה מה שאומר רש”י על הפסוק “והיו לבשר אחד” – זה הולד, כי הולד תלוי באופן ישיר בדבקות ובחיבור שבין ההורים.

 

האם היית מוכן להרוס את הילדים שלך? ברור שלא. אז מה אתה חושב שקורה להם כשאתה מצער את אשתך, או כשאת צועקת על בעלך?

 

ומידה טובה מרובה, שאם אתם משקיעים, אז אתם מאושרים, אתם המרוויחים הראשונים, והילדים שלכם מאושרים ובריאים מאמינים בעצמם ומוצלחים, וכך אתם מרוויחים בכפל כפליים של נחת ושמחה.

 

הסגולה שלי

 

הגמרא מספרת על רב יהודה שאמר לבנו רב יצחק שאין אדם מוצא קורת רוח אלא מאשתו ראשונה, והבן ביקש דוגמה וענה לו רב יהודה כגון אימך. שואלת הגמרא כיצד זה מסתדר עם מעשה אחר שקרה באותו עניין, שפעם אחת אמר אותו רב יהודה לבנו את הפסוק: “ומוצא אני מר ממוות את האישה”, וכשרצה רב יצחק דוגמה אמר לו רב יהודה: כגון אימך.

 

אז מה קורה כאן חיי הנישואין של רב יהודה היו מרים ממוות או שמא מלאי קורת רוח? ובכלל, איך רב יהודה אומר לבנו לשון הרע על אשתו?

 

מסביר אחד הצדיקים, שרב יהודה לא דיבר לשון הרע, אלא רצה ללמד את בנו שיעור לחיים. אתה הרי יודע שאימך יכולה לצער אותי כהוגן, עד שהחיים שלי יכולים להיות מרים ממוות, אבל אני – איני נוטר לה איבה ואיני משיב לה כגמולה, אלא להיפך אני אוהב ומכבד אותה בלי סוף, ולכן למרות הכול, אני רווה רוב נחת וקורת רוח מחיי הנישואין שלי.

 

תלמידי חכמים נקראים “בוני העולם” – “אל תקרי בנייך אלא בונייך”. ואיך הם בונים את העולם? על ידי שהם “מרבים שלום בעולם”. הם מתאמצים בכל כוחם להשכין שלום בבתי ישראל, וזה בניין העולם.

 

משמים זיכו אותי גם לקחת את חלקי הקטן בלהרבות שלום בישראל ולבנות את העולם, בספרי “בגן השלום” שכבר הציל בתים רבים בישראל, ואלפי זוגות חייבים לו את שלום הבית שלהם, את האושר שלהם, ואת הצלחת הילדים שלהם.

 

לכן לא אמנע מלהוסיף סגולה קטנה אבל בדוקה ומנוסה מִשֶּׁלִּי לשלום בית אמתי לאורך ימים: תלמדו את הספר הזה בעיון ותחזרו עליו שוב ושוב, והעיקר הוא שתיקחו אותו לעבודה ולמעשה בתפילות ובהתבודדות ובצעקה לה’ שתזכו לקיים כל דבר, וכמובן לעבודה ולמעשה בתוך הבית פנימה, ובזכות זה תזכו לחיים מאושרים לילדים מוצלחים וכל העולם הזה יהיה וייראה טוב יותר.

 

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה