איך מגיעים ליעדים?

הקול המסוכן ביותר הוא קול השקר המתחפש לקול האמת, והצדיקים מחזקים אותנו ומלמדים אותנו לזהות את הזיוף. והשקר העיקרי של היצר הרע הוא זה שבא להחליש את האדם בטענות "אמיתיות" כביכול – אתה הרי עושה עבירות, הרי יש לך תאוות

4 דק' קריאה
איך מגיעים ליעדים?

הרב שלום ארוש

פורסם בתאריך 30.10.22

חיים במסע

 

עם ישראל נולד אל תוך מסע. הפגישה הראשונה שלנו עם אברהם היא תוך כדי מסע משפחתי מאוּר כשדים לחרן. והדיבור הראשון של בורא עולם לאברהם אבינו הוא לצאת למסע נוסף אל הלא נודע והפעם לבדו.

 

ו”מעשה אבות סימן לבנים”. עם ישראל נולד ביציאה ממצריים. נולדנו לתוך מסע, מסע ארוך אל הלא נודע. ורוב ימינו כעם אנחנו נעים ונדים מגלות אל גלות. גם החיים של כל יהודי ויהודי הם מסע, מסע גשמי ומסע רוחני.

 

וכמו שבשביל מסע צריכים מפה ומצפן, או בגרסה המעודכנת של דורנו: “וֵוייז” – כך בַּמסע של החיים אנחנו צריכים תוכנת ניווט שתכוון את דרכנו בשבילים המתעתעים של העולם הזה. מן הסתם נראה לכם שאין תוכנה כזאת בעולם הרוחני, אך אין הדבר כן. תוכנת הניווט הרוחנית שלנו עתיקה כימי עולם, והיא מוּבנֵית בתוך תוכנו.

 

אברהם אבינו הוא כל אחד ואחת מאיתנו. הוא ה”אב טיפוס” של כל אחד מעם ישראל. וכשאברהם אבינו יוצא למסע, ה’ מגלה לו את תוכנת הניווט הטובה ביותר: “לך לְךָ“. הוא לא אומר לו “לֵך מארצך”, אלא “לך לְךָ מארצך”. מה פירוש המילה “לְךָ”? ספרי החסידות מסבירים שהמילה “לְךָ” הכוונה היא אֶל עצמך, לעצמיות שלך, למהות הפנימית שלך.

 

מי אתה?

 

ומהי העצמיוּת שלנו? העצמיוּת שלנו היא הנשמה, שהיא “חלק אלוק ממעל”, חלק מהבורא כביכול. והבורא כולו אמת, כולו טוב, כולו ישר, אם כן, גם העצמיות שלנו, הפנימיות שלנו – היא כולה אמת, כולה טוב וכולה יַשרוּת.

 

מסביר רבי נתן מברסלב שהעולם מלא שקר, מלא טעויות מסוכנות שלוקחות את האדם לדרכים הרסניות ומרחיקות אותו מהיעד שלו. השקר הוא גם מצד החברה והסביבה שזה נקרא “מארצך”, והשקר הוא גם מצד הגוף שלנו, התאוות והמידות הרעות שטבועות בגופנו משעת לידתנו שזה נקרא “ממולדתך”, ואפילו מצד המשפחה, לא כל מה שאדם סופג בבית הוריו הוא אמת צרופה, וזה נקרא “מבית אביך”.

 

איך זוכים לצאת מכל זה ולנטרל את כל ההשפעות השליליות? מבאר רבי נתן, שלזה זוכים על ידי ה”לֵךְ לְךָ”, על ידי שאתה נצמד לאמת הפנימית שקיימת בתוכך, בנשמתך שהיא עצמיותך. כי כשאתה אומר “אני”, אתה לא מתכוון לא ליד שלך ולא לרגל שלך, וגם לא לכל הגוף שלך. כשאתה אומר “אני” אתה מתכוון לנשמה שלך, והיא טהורה ומאירה לך את האמת הפנימית שלך כי הנשמה כולה אמת.

 

ברוך המבדיל

 

ולפעמים קשה לנו לשמוע את האמת הפנימית שבתוכנו, ואז באים הצדיקים ועוזרים לנו לשמוע את קולה של האמת. הם עוזרים לנו להבדיל בין הטוב לבין הרע, בין האמת לבין השקר, בין ההשפעות של “ארצך מולדתך ובית אביך” לבין ה”לך לְךָ”.

 

והקול המסוכן ביותר הוא קול השקר המתחפש לקול האמת, והצדיקים מחזקים אותנו ומלמדים אותנו לזהות את הזיוף. והשקר העיקרי של היצר הרע הוא זה שבא להחליש את האדם בטענות “אמיתיות” כביכול – אתה הרי עושה עבירות, הרי יש לך תאוות, זה אומר שאתה רע חלילה, זה אומר שאתה רוצה רע חלילה, זה אומר שה’ לא אוהב אותך חלילה, שאין לך שום מעלה וחשיבות חלילה.

 

ואלה הטעויות המסוכנות ביותר. כי היצר הרע לא יבוא לפתות את האדם בעבירות גמורות שהן שקר גמור וברור. כי האדם חזק מאוד, ויכול לעמוד בקלי קלות כנגד כל התאוות וכל המידות רעות כמו שאומר רבי נחמן.

 

הנשק היחיד של היצר הרע הוא להתיש ולהחליש את האדם באמצעות ה”אמת” המזויפת, לשבור את רוחו, שיפסיק להכיר בערך עצמו, שיפסיק להכיר ברצונות הטובים שלו, שישכח מי הוא ומה היא המהות שלו, ושישכח כמה ה’ אוהב אותו ושמח בו ומתפאר בו ורוצה לעזור לו.

 

ה”אמת” המזויפת גורמת לאדם לרדוף את עצמו ולהאשים את עצמו וזה הדבר השוחק ביותר והמסוכן ביותר לנשמה. ורק כאשר האדם מותש ומוחלש – רק אז נשבר לו כוח ההתנגדות ואז היצר הרע יכול “למכור” לו גם את השקרים הברורים והגדולים ביותר, ולא יהיה לאדם הכוח להתנגד ולעמוד על נפשו.

 

נצמדים לאור הפנימי

 

ה’ אומר לאברהם “לֵךְ לְךָ” – לֵךְ לְאוֹר הנשמה שלך. אל תֹּאבֶה ואל תשמע לכל ההסתות והפיתויים של היצר הרע שרוצה להחליש אותך ורוצה להשכיח ממך מי אתה באמת. תהיה מחובר תמיד למהות שלך: אתה כולך טוב. אתה רוצה רק טוב. זו המהות והפנימיות שלך. אתה רוצה להיות כרצון ה’ באמת. אתה רוצה לקיים את התורה והמצוות בשלימות. ולא משנה מה המצב שלך ומהי מידת ההצלחה שלך, וגם אם אתה נופל ונכשל – זו לא המהות שלך! זה לא אתה!

 

כמו כן תדע תמיד שאתה חשוב ויקר מאוד מאוד בשמיים, כי יש בך חלק אלוקי שרק אתה יכול לגלות בעולם, יש כבוד ה’ שרק אתה יכול לגלות בעולם, ואין מי שיכול לעשות לבורא עולם את הנחת שרק אתה יכול לעשות לו, ה’ שמח בך, ה’ מתפאר בך, ה’ אוהב אותך תמיד ובכל מצב ורק מיטיב לך ורוצה להיטיב לך ולעזור לך הרבה יותר וזהו כבודו וגדולתו שהוא אוהב תמיד ועוזר בכל מצב.

 

זה ה”לֵךְ לְךָ” של כל אחד ואחת מאיתנו, ובמסע החיים אנחנו חייבים להיצמד אל הקול הפנימי הזה.

 

גילוי של אמת

 

בערב ראש השנה אנחנו עושים התרת נדרים, ולאחר מכן אנחנו מוסרים מודעה שאנחנו מבטלים מכאן ולהבא כל נדר שננדור כל השנה. כלומר, למרות שבמשך השנה אנחנו נכשלים בסוגים שונים של נדרים, אנחנו מגלים דעתנו בתחילת השנה – שכל הנדרים הללו הם לא נובעים מהרצון העמוק והפנימי שלנו, אלא מהשפעות שונות שלא שייכות אלינו כלל ולכן הם בטלים ומבוטלים. אבל עכשיו, בשעת מסירת המודעה, כשאנחנו בדעה צלולה ויודעים וזוכרים מה אנחנו רוצים באמת – עכשיו אנחנו מגלים שהרצון האמתי שלנו הוא לא לנדור שום נדר.

 

וזו עצה טובה ונפלאה מאוד, למסור בכל יום מודעה כזאת לה’ ולהגיד לו: “ריבונו של עולם, הרצון הפנימי שלי הוא טוב, הרצון הפנימי שלי הוא להאמין בך בשלימות, הרצון הפנימי שלי הוא לעשות רצונך בשלימות. גם אם במשך היום אני לא מתנהג בהתאם – זה לא אני, זו לא הפנימיות שלי, זה לא מעיד על מהותי”.

 

וגם אחרי כישלון, במקום לרדוף את עצמך, ולכעוס על עצמך, ולחשוב שה’ כבר לא אוהב אותך – ובכך אתה טועה מאוד בדרך ומסתכן באובדן מוחלט. במקום זה תקום ותמסור מודעה בפה מלא: “זה לא אני. זו לא מהותי. אני לא רוצה את זה. אני רוצה לחזור בתשובה. ה’ אוהב אותי ורוצה לעזור לי!”

 

לטובת הקוראים היקרים, נביא כאן נוסח קצר של מודעה שכזאת המבוססת על המודעה שכתב רבינו ה”בן איש חי”, בקיצור נמרץ וברוח הדברים שהובאו כאן במאמר:

 

“הריני מגלה דעתי ורצוני לפני הקדוש ברוך הוא שרצוני להאמין בו בשלימות ולעובדו בלב שלם למען שמו באהבה ולעשות נחת רוח לפניו. וזו כל מהותי ופנימיותי. ואני מבטל בביטול גמור כל מחשבה דיבור ומעשה וכל כוונה ופנייה שאינם כרצונו יתברך, ואני מתנה עליהם שיהיו כולם בטלים ומבוטלים. ואני יודע ומאמין באמונה שלימה שה’ אוהב אותי בכל מצב והריני מבטל בביטול גמור כל מחשבה רעה על עצמי ועל הבורא, וכל רדיפה עצמית והאשמה עצמית”.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה