איך מוצאים שידוך?

ומה יהיה אם תהיינה בעיות? אז אני רוצה להרגיע אתכם, תהיינה בעיות. וגם אם תברר את כל הבירורים שבעולם תהיינה בעיות, כי שלום בית זו תמיד עבודה ובכל מצב ולכל אחת ואחת. הבירורים והבררנות לא יעזרו לך ולא ימנעו את הבעיות ובוודאי לא יפתרו אותן...

4 דק' קריאה
איך-מוצאים-שידוך

הרב שלום ארוש

פורסם בתאריך 13.11.22

אישה זה לא כבשה

 

“שלום, אימא” בקע הקול מאחורי הקו. בתיה הקטנה התקשרה לאימא מהמכולת ואמרה: “אין גבינה חמישה אחוזים, האם תרצי שאקנה גבינה תשעה אחוזים?” “כן, ילדתי, תקני תשעה אחוזים,” ענתה אימא, “ואל תשכחי גם כיכר לחם, אה.. ועוד דבר, אם תראי במכולת או ברחוב כלה מתאימה לאחיך הגדול שמחפש שידוך, תביאי גם אותה…”

 

תגידו לי, קוראים יקרים, האם גם אתם הייתם מחתנים את הבן שלכם באופן כזה? סומכים על ילדה קטנה בלי לבדוק ובלי לברר? אז אולי אליעזר עבד אברהם הוא לא ילדה קטנה, אבל עדיין, מי שולח עבד למצוא שידוך? וכי אברהם אבינו צריך פרה או כבש שהוא שולח את העבד שלו?! כלה זה סיפור מאוד מאוד רגיש, בסך הכול מדובר בבית היהודי הראשון של עם ישראל, למצוא אישה טובה בעולם של עבודה זרה וחושך רוחני זו מלאכה שהיינו מצפים מאברהם אבינו להתעסק בה בעצמו.

 

דווקא בגלל זה

 

אבל לתורה יש מסר קריטי עבורנו. אנחנו לא נותנים ציון לסיפורי התורה הקדושה שכולם גופי תורה ודברי מוסר נוקבים המיישרים את האדם, אבל לא לחינם התפעלו חז”ל באופן מיוחד מהסיפור הזה וטבעו עליו את הביטוי “יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים”. כי בסיפור הנפלא הזה ישנו מסר מדהים של אמונה וביטחון שנצרך לכל אדם, ובפרט לכל הסובלים ממגיפת הדור שהיא העיכוב בשידוכים.

 

שימו לב, השידוך הקדוש של יצחק ורבקה הוא שידוך ש”עטוף” בתפילות. עוד לפני השליחות אברהם נושא תפילה ואומר: “ה’ אלוקי השמים, הוא ישלח מלאכו…” אליעזר עצמו כשמגיע לחרן עומד על הבאר ומתפלל, וגם המפגש הראשון בין רבקה ליצחק היה כאשר יצחק משיח את לבו בשדה לפני ה’.

 

והמסר כאן הוא מאוד מאוד נוקב: נכון, שידוך זה דבר מאוד רגיש, מאוד מאוד מורכב, ודווקא בגלל זה, הדבר החשוב ביותר בשידוך הוא האמונה והביטחון הבאים לידי ביטוי דווקא במיעוט ההשתדלות וריבוי בתפילה.

 

יש דברים נסתרים

 

כי תבינו טוב, הבן אדם בקושי יודע מהי מידת הנעליים שלו, איך הוא יכול לדעת מי הנשמה המתאימה להקים איתה את ביתו? אדם יראה לעיניים, והעיניים משקרות ומטעות מאוד. על פי האמת הבן אדם לא יודע כלום ואין לו שום דרך בעולם לבחור את השידוך הנכון לעצמו ולילדיו. רבי נתן כותב במכתב לבנו: “אין דבר נסתר ונעלם מעיני האדם יותר מעניין זה של שידוכים”.

 

לפעמים הכול נראה טוב, אבל זה ממש לא מתאים. ולפעמים מה שאתה רואה כחיסרון הגדול ביותר מתברר כיתרון עצום. אנחנו לא יודעים כלום. אנחנו לא מבינים בנשמות ובגלגולים ובכל הפרטים העמוקים והאינסופיים שעל פיהם הבורא מנהיג את עולמו.

 

ואם בכל דבר בחיים צריכים אמונה וביטחון, גם בדברים שאנחנו חושבים שאנחנו כביכול יודעים ומבינים בהם, כל שכן בעניין השידוך שבזה ברור לכל בר דעת שעל פי השכל הפשוט אנחנו לא מבינים כלום – כל שכן וכל שכן שעל פי השכל הישר אין שום השתדלות שתועיל כאן חוץ מריבוי תפילה וביטחון שלם בה’ יתברך שממנו ורק ממנו אישה לאיש והוא לבדו מושיב יחידים בייתה לפי הזכות של החתן והכלה ולפי הנשמות.

 

אל תיכנסו לפינות

 

ולכן אברהם אבינו שולח את אליעזר למצוא את השידוך, כדי להראות שמציאת השידוך לא תלויה בדעת. אם זה היה תלוי בדעת – אין בר דעת בדור כמו אברהם אבינו. אבל שידוך זה מעשה ה’ ממש, זו אמונה שהיא מעל הדעת, וזה לא משנה אם אברהם ילך או אליעזר, העיקר ש”ה’ אלוקי השמים… הוא ישלח מלאכו לפניך והצליח דרכך”. אין לאברהם ספק שתהיה כאן סייעתא דשמיא. הן מצד שזה בית שאמור לגלות את כבוד ה’ ומלכותו, והן מצד שהוא בטוח שתפילותיו יתקבלו בשמיים, והן מצד זכות החתן הקדוש שאברהם אבינו ידע את מעלתו העצומה.

 

אברהם היה בטוח שזה לא הוא ולא אליעזר, זה בורא עולם בכבודו ובעצמו שישלח את המלאכים ויעשה ניסים ונפלאות כדי להקים את הבית הקדוש הראשון בעולם. ואכן, כל הסיפור כולו רצוף בניסים ובהשגחות מיוחדות גלויות ומדהימות. “והאיש משתאה”. צריכים רק לעמוד ולהתפעל מכל הסיפור הנורא הזה.

 

אברהם אבינו מלמד אותנו את האמונה הגבוהה ביותר, כי המאמין השלם בה’, יודע שזיווג זה רק בידי ה’, כל ההשתדלות שלו היא רק בתפילות ארוכות מידי יום והוא לא נכנס לכל מיני פינות טיפשיות של בירורים על גבי בירורים ולא נלחץ מכל מיני פרטים ובררנות מיותרת. אם הוא מכיר בחורה טובה לו או לבנו שיש לה יראת שמים ומסירות נפש ורצון לעבודת ה’ ונשיאת חן בסיסית – הוא מיד מתרצה, כי הוא יודע את האמת שאין לו שום דרך לדעת מה מתאים לו. וזה נכון כמובן גם לבנות ישראל היקרות.

 

גבר ואישה – פועלי בניין

 

אלא מה תשאלו, ומה יהיה אם תהיינה בעיות? אז אני רוצה להרגיע אתכם, תהיינה בעיות. וגם אם תברר את כל הבירורים שבעולם תהיינה בעיות, כי שלום בית זו תמיד עבודה ובכל מצב ולכל אחת ואחת. הבירורים והבררנות לא יעזרו לך ולא ימנעו את הבעיות ובוודאי לא יפתרו אותן.

 

ולכן לצד התפילות והתחנונים, העבודת המרכזית היא לעבוד על עצמך, ללמוד את חובותיך כגבר ואת חובותייך כאישה. הקמת בית בישראל פירושה ומשמעותה הם רצון ונכונות לעבודה פנימת עמוקה מאוד. בית זה בניין ובניין זו עבודה. אל תחשוב מה צריך לעשות בן הזוג שלך, תחשוב רק מה אתה צריך לעשות. ולכן כתבתי ספרים נפרדים לגברים ולנשים ואסרתי לקרוא בספר השל בן הזוג, כדי שכל אחד יידע את העבודה שלו ולא יבלבל את עצמו במחשבות על העבודה והתפקיד של חברו לחיים.

 

ועל זה אומר רבי נחמן שכל השידוכים הם מהדעת! שהרי כתבנו קודם שמציאות השידוך לא תלויה בדעת אלא היא מעל הדעת. אז מה הכוונה שכל השידוכים הם מהדעת? הכוונה לחיבור של הנשמות שתלוי בעבודה. הדעת האמיתית היא הידיעה שבאנו לעולם הזה לעבוד ושכל אחד צריך לעשות את העבודה שלו.

 

כאן צריכים לימוד, וכאן צריכים מאמץ, וכאן צריכים השתדלות, וכאן צריכים עבודה, וכאן צריכים הרבה מאוד דעת!

 

זו לא סגולה, זו סיבה ותוצאה

 

אז אם אתם מחפשים השתדלות אמתית להצלחה בחיי הנישואים, זה רק זה: ללמוד היטב ובעיון את הספר “בגן השלום” לגברים ו”חכמות נשים” לנשים, עוד הרבה לפני שמתחילים בשידוכים, וכל שכן בזמן השידוך ובהכנות לחתונה, וביותר לאחר החתונה, וללוות את הלימוד בהרבה תפילות. אם יש לכם את היסוד הזה ואת ההבנה הפשוטה הזאת ואת הרצון לעבוד ולהתאמץ – אין לכם שום בעיה, תתפללו ותתחתנו בקלי קלות בלי להכניס ולבלבל את עצמכם בפרטים שאין להם שום משמעות.

 

וזה דבר בדוק ומנוסה, ושמעתי מתלמידים רבים מאוד שלמדו את הספרים ומיד התחתנו. וזו לא סגולה, אלא הכנה פשוטה לחיים. וברגע שאתה מוכן, לא יעכבו לך את הזיווג משמיים אפילו שעה אחת.

 

התורה לא מספרת לנו את הסיפורים האלה בחינם. התורה רוצה שנלמד מהם לעצמנו, לחיים שלנו. זו דרך האמונה ודרך השכל הפשוט והישר. והמצב שיש היום בעם ישראל של העיכוב בזיווגים כל כך כואב, והלוואי שאפילו אחד מהקוראים או אחת מהקוראות יעשו את השיקולים הנכונים ויזכו להתחתן בזכות המאמר הזה. אפילו אם רק זוג אחד יתחתן בזכות זה היה שווה כל המאמר. בהצלחה!

כתבו לנו מה דעתכם!

1. בת אל

ט' אייר התשפ"ד

5/17/2024

תודה הרב🙏

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה